Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

77 anuncis
Projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar,
11/02/2020 09:50 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, el projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar, en règim d’ús provisional, d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecte Joan Deulofeu i Moragas, amb un pressupost total de 444.772,11€ (IVA inclòs), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, i pel seu caràcter d’ús provisional del sòl, també en un diari d’àmplia difusió, d’acord amb el que disposen l’art. 37 del ROAS i l’art. 67 del Decret 64/2014, de 15 de maig, pel qual s’aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 16/06/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils atesa la suspensió del Decret d'Alarma)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020
diari El Punt Avui: 13/02/2020

En data 1 de juny de 2020, es reprèn el període de presentació d'al.legacions que havia estat suspès pel RD 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar
11/02/2020 09:35 - Registre de publicació

Acord del Ple de la Corporació de data 27/01/2020 d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat per FEU GODOY Arquitectes, SL, amb un pressupost total de les dues fases de 484.299,86€ (IVA inclòs)

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 16/06/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils atesa la suspensió Decret Alarma)

En data 1 de juny de 2020, es reprèn el període de presentació d'al.legacions que havia estat suspès pel RD 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Dates publicació:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020

EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JUNY 2020
30/05/2020 20:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 15 de juny de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

AIXECAMENT SUSPENSIO OBRES PUBLIQUES
12/05/2020 08:25 - Registre de publicació

DECRET D'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIO DE LES OBRES PÚBLIQUES CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Termini d'exposició: DEL 12/05 AL 12/07/2020

Ban d'alcaldia referent a la venda de roses per Sant Jordi
20/04/2020 15:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Informo,

Que en els dies previs al dia de Sant Jordi es considera convenient recordar que, d’acord amb allò previst a l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la venda de roses i de qualsevol altra tipus de flor o planta NO podrà realitzar-se de forma presencial, tan sols es podrà realitzar a través d’alguna de les modalitats de venda a distància (telefònica, internet), podent-se subministrar a domicili, sempre amb la deguda observació de les mesures necessàries per a garantir la protecció dels ciutadans/es i treballadors/es.

Aquesta prohibició no afecta únicament a les floristeries, si no a qualsevol establiment que acostumi a vendre aquests productes. Així, cal recordar que, d’acord amb el que es desprèn del referit article 10 del RD 43/2020, els supermercats o hipermercats només podran vendre productes de primera necessitat, quedant fora d’aquest concepte les flors i plantes.

Es fa públic pel coneixement general.

Lloret de Mar, 20 d’abril de 2020

ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.
20/04/2020 13:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 9 d'abril de 2020, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Lloret de Mar al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.

2ª NOTA INFORMATIVA SECRETARIA GENERAL
14/04/2020 14:55 - Registre de publicació

SEGONA NOTA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA COVID-19

Termini d'exposició: DEL 14/04 AL 02/06/2020

SEGONA NOTA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA COVID-19

Documents associats:
NOTA INFORMATIVA A LES EMPRESES CONTRACTISTES DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR – EFECTES COVID-19.
27/03/2020 09:20 - Registre de publicació

Article 34 del Reial Decret Llei 8/2020 de Mesures Urgents i Extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, publicat al BOE en data 18 de març de 2020, preveu en sis apartats, les següents mesures urgents en relació a la contractació pública, recollides en la Nota Informativa que s'adjunta.

Termini d'exposició: .

Per a general coneixement de les empreses contractistes de l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'adjunta Nota Informativa.

Comunicació serveis mínims Jutjat de Pau i Registre Civil de Lloret de Mar.
25/03/2020 12:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

A partir d'avui dia 25 de març de 2020, inclòs, els/les funcionaris/funcionàries del Jutjat de Pau i Registre Civil de Lloret de Mar, començaran a prestar els serveis mínims en règim de DISPONIBILITAT. 

Per la qual cosa, caldrà que els usuaris es posin en contacte telefònic amb el Jutjat de Pau, telèfon 972.36.56.41a fi de ser atesos i donar-los cita, en cas de tractar-se de tràmits que hagin estat declarats urgents. 

Per a general coneixement.

 

APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE DE NOVA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
23/03/2020 10:55 - Registre de publicació

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE NOVA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE ENTRE EL DIPÒSIT DE LES TRES TORRES I LA ROTONDA D'ACCÉS A RESIDENCIAL BLANES.

Termini d'exposició: 30 DIES

El període de presentació d'al.legacions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores