Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

131 anuncis
INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2022
22/12/2021 09:30 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2021, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2022 de l’Ajuntament i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat Lloret Futur, SA. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 23 de desembre de 2021 al 13 de gener de 2022

Aprovació inicial de projecte d'obres
21/12/2021 16:05 - Registre de publicació

Aprovació inicial de projecte d'obres i ús provisional per a la implantació d'una pista esportiva a l'av. Vidreres, amb col·laboració amb la Fundació Privada Johan Cruyff.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Aprovació de les Bases específiques de l’atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre, culturals i de joves, per a la realització d’activitats d’interès públic o social, exercici 2021
21/12/2021 08:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: del 21 de desembre de 2021 fins a 18 de gener de 2022, ambdós inclosos

La Junta de Govern Local, en sessió de 26/11/2021, va prendre l’acord d’aprovar les Bases que han de regir l’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, per a l’exercici de 2021.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

En el cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.

Bases Tècniques per a l’adequació de diverses actuacions a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar
01/12/2021 11:50 - Registre de publicació

Aprovació de les Bases Tècniques per a l’adequació de diverses actuacions a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar

Termini d'exposició: 2 mesos a partir publicació edictes

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 13/12/2021
DOGC: 14/12/2021

AUTORITZACIONS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES PERÍODE 2022 - 2025
10/12/2021 14:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: del 15/12/2021 a 26/01/2022

En sessió de 3 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases que regiran el procediment per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a la instal·lació i l’explotació de serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar, per al període 2022-2025.

En data 10 de desembre de 2021 s'han esmenat alguns errors detectats

Les persones interessades disposaran d’un termini de trenta dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Publicació BOP GIRONA 14/12/2021.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el perfil de contractant de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que s’hi pot accedir a través de l’enllaç: http://contractaciopublica/perfil/lloretdemar

CONSULTES: patrimoni.municipal@lloret.cat

Informació pública de les BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2021/2022
05/11/2021 15:08 - Registre de publicació

Per la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2021, es van aprovar les Bases reguladores de CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2021/2022. De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

Termini d'exposició: del 8 de novembre al 7 de desembre, ambós inclosos

Informació pública d’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional
07/12/2021 13:45 - Registre de publicació

Se sotmet a informació pública l’autorització d’ús provisional del sòl i obres de caràcter provisional definides en les Bases Tècniques d’ampliació del pati de l’Institut Sant Quirze de Lloret de Mar (exp. 23982021000026), d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils (del 18/12/2021 al 17/01/2022, a.i.)

Data de publicació:

BOP Girona: 17/12/2021

Informació pública d'un projecte de reparcel·lació voluntària
07/12/2021 13:40 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de desembre de 2021, va acordar sotmetre a informació pública pel termini d’un mes el Projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana del PAU 38 – Sa Caleta de Lloret de Mar

Termini d'exposició: 1 mes (del 18/12/2021 al 17/01/2022, a.i.)

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 17/12/2021
Diari de Girona: 15/12/2021

Informació pública suport econòmic Diputacio de Girona
09/12/2021 13:50 - Registre de publicació

Informació pública del suport econòmic rebut per part de la Diputació de Girona, Subvenció del Fons de Cooperació econòmica i cultural i noves tecnologies.

Termini d'exposició: 1 mes

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2021 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
01/12/2021 14:15 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 29 de novembre de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 16/2021 del vigent pressupost de la Corporació. L'expedient se sotmet al tràmit d’informació pública per termini de quinze dies, amb publicació de l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província i tauler municipal d’anuncis.

Termini d'exposició: Del 2 al 24 de desembre de 2021

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers