Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

99 anuncis
Operació Jurídica Complementària de la finca aportada B107-106/325-326 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 20 – La Creu de Lloret
09/12/2020 08:16 - Registre de publicació

Aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de novembre de 2020, l’Operació Jurídica Complementària de la finca aportada B107-106/325-326 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 20 – La Creu de Lloret, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies.

Termini d'exposició: 20 dies (del 24/12/2020 al 25/01/2021, a.i.)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 23/12/2020
diari El Punt Avui: 17/12/2020

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES A HOTELS, HOSTALS, CÀMPINGS, APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’s) AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.
17/12/2020 12:06 - Registre de publicació

Per Decret d’Alcaldia núm. 4688 de data 16/12/2020, s’han aprovat les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES A HOTELS, HOSTALS, CÀMPINGS, APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’s) AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.

Termini d'exposició: Al.legacions a les bases fins el 22/01/2021

La finalitat d'aquestes subvencions és el foment del sector de l’allotjament turístic local (hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic) amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 a Lloret de Mar, segons les següents línies:

 

  • Línia 1: Destinada a hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics, i habitatges d’ús turístic (HUT’s) situats a Lloret de Mar, que demostrin documentalment haver obert un mínim de 45 dies de manera continuada l’any 2020, que hagin portat a terme la contractació laboral de persones entre l’1 de gener de 2020 i el 15 de desembre de 2020, i que no s’hagin acollit a la línia 1 de les Subvencions municipals destinades al teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 a Lloret de Mar.

 

  • Línia 2: Destinada a hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics, i habitatges d’ús turístic (HUT’s) situats a Lloret de Mar, que demostrin documentalment haver realitzat un ERTO ( Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació) durant el període de crisi sanitària provocada per la Covid-19, i que hagin realitzat un complement salarial per augmentar l’ingrés de la persona treballadora fins arribar almenys al 90% de la seva base de cotització.

OBERTS TERMINIS

PUBLICACIÓ BOP 22/12/2020

AL.LEGACIONS BASES FINS 22/01/2021

PRESENTACIÓ SOL.LICITUD FINS 31/01/2021

Edicte aprovació provisional preu públic venda mascaretes amb el logo de Lloret de Mar, establert al punt 2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES, de la Ordenança Fiscal 27 de Regulació general de Preus Públics Municipals
20/12/2020 20:21 - Registre de publicació

Venda de “Mascaretes solidaries” amb la finalitat de contribuir al finançament dels centre de distribució d'aliments de Lloret de Mar, a través de Càrites.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ELS POPS”
02/12/2020 13:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: fins el 26 de gener de 2021

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2020, va aprovar inicialment l’expedient de canvi de forma de gestió del servei de la Llar d’Infants Municipal “Els Pops”, per passar de gestió indirecta a través del contracte de servei amb entitat externa, a gestió directa a través de la pròpia organització de l’ajuntament.

Aquest acord se sotmet a informació pública mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona, DOGC i Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de la darrera de les referides publicacions, durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions oportunes, amb l’advertiment que en cas que no se’n formulin esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

SEU ELECTRÒNICA         02/12/2020
DOGC n. 8291 de              10/12/2020
BOP n. 235 de                    07/12/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 26 de gener de 2021

 

EDICTE
04/12/2020 16:06 - Registre de publicació

BOE NÚM. 317 DE 04/12/2020 ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2020 EN PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA COMUNICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Termini d'exposició: 15 DIES

Documents associats:
EDICTE
26/11/2020 09:16 - Registre de publicació

ANUNCIS DE NOTIFICACIONS SUBSIDIARIES DE LIQUIDACIONS VARIES BOE 305 DE 20/11/2020 BOE 307 DE 23/11/2020

Termini d'exposició: 15 DIES

BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.
02/07/2020 13:35 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 06/11/2020 , va modificar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR i La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar-les.

Termini d'exposició: del 13/07/2020 al 10/08/2020 (20 dies hàbils publicacio BOP)

Podreu trobar tota la informació per demanar subvenció a:

https://seu.lloret.cat/ajutsPublic/showPublicacion/1880

S'han previst les següents línies de subvencions:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica al municipi.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 4. Adreçada a professionals autònoms establerts a Lloret de Mar per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial a Lloret de Mar 

 

S'ha detectat un error material en les targetes pel foment de l’activitat comercial, el qual ha estat esmenat per acord de la Junta de Govern Local de 02/10/2020. S'adjunta edicte amb l'esmena.

- 10/11/2020 NOU: Publicació modifició BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 

MUSEU DEL MAR – ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA DE TARGETES PVC IMPRESSIÓ OFFSET DIGITAL PER A LA IMPRESSIÓ DEL CARNET DEL MOLL PER A RESIDENTS AMB EL FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – NOVES TECNOLOGIES.
06/03/2020 11:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: En compliment de l'apartat 10 de les Bases.

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar, relatiu a l’adquisició d’una impressora de targetes PVC impressió offset digital per a la impressió del carnet del MOLL per a residents amb el finançament de la Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en concepte de subvenció als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, expedient 2019/6427.

 

En virtut del que s’estableix a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria de la subvenció anteriorment esmentada es dóna difusió i publicitat mitjançant la publicació d’aquet edicte al web municipal.

 

MUSEU DEL MAR – Ampliació del projecte web patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies
23/11/2020 14:41 - Registre de publicació

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar, relatiu a l’ampliació del projecte web patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en concepte de subvenció als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, expedient 2020/6269).

Termini d'exposició: En virtut del que s’estableix a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria

Documents associats:
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2020 a persones subjectes a l’IBI
19/11/2020 11:56 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13/11/2020, va aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l'exercici 2020 a persones subjectes a l'impost sobre bens immobles (IBI), i l’aprovació de la corresponent convocatòria.

Termini d'exposició: 18/12/2020

Termini exposició pública aprovació inicial bases: 18 de Desembre de 2020

Presentació de sol·licituds: Del 23 de novembre al 24 de desembre de 2020

Canal de tramitació:

· Per internet: via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç:  https://tramits.lloret.org

En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar al telèfon de suport electrònic 930267225, en horari de 8 a 20 hores.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores