Tràmits

Fitxa de creditors (proveïdors): Alta, baixa i modificació de dades generals i bancàries
12/07/2018 13:19

Definició:

Els proveïdors de l’Ajuntament de Lloret de Mar, s’han de donar d’alta com a creditors, informant de les dades genèriques i bancàries. Aquest tràmit s’ha d’efectuar, en el moment d’alta com a creditor, quan hi hagi qualsevol modificació, o en el moment de tramitar la baixa com a creditor.

Aquest tràmit s’ha d’efectuar al marge de la presentació de la factura.

Qui ho pot demanar?

El preceptor del pagament, aquella persona física o jurídica a favor de la qual s’aprovarà el reconeixement de la obligació de pagament de la factura.

Documentació que cal portar:

Model fitxa creditor (Ref. DA 2018/1111) degudament complimentat i segellat per l’entitat bancària.

Com es pot demanar?

Primer cal complimentar el model fitxa de creditor (Ref. DA 2018/1111) i un cop complimentat presentar a l’ O.I.A.C (Oficina d’Atenció i informació al Ciutadà) mitjançant registre d’entrada, o bé a la carpeta del ciutadà de l’Ajuntament de Lloret de Mar (Tràmit general / presentació instància).

Per tal de poder accedir als serveis de la Carpeta Ciutadana és necessari tenir un certificat electrònic com IDCAT o el DNI electrònic,  així com l’ identificació amb l’ idCAT mòbil (aquest últim permet l’autenticació d’usuaris amb l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil, no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya).

Què s'ha de fer?

-

Qui resol?

-

Quan es pot presentar?

  • La primera vegada que es presenta una factura, prèviament cal efectuar l’alta com a creditor de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
  • En qualsevol moment en el que calgui modificar qualsevol de les dades declarades, en la petició d’alta com a creditor, tant dades genèriques com bancàries.
  • En el moment que es vulgui tramitar la baixa com a creditor.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Còpia segellada de la instància presentada, que acompanya el model Fitxa creditor/a/rs/es (Ref. 2018/1111).

Ordenança i article (preu en euros):

0€

Normativa legal:

texto

Altres informacions d'interès:

S’adjunta pdf editable Model fitxa Creditor (Ref. DA 2018/1111).

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Model fitxa creditor pdf editable

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores