Tràmits

Filmacions i Sessions Fotogràfiques a Lloret de Mar
07/04/2017 09:44

Codi:

1134 (Generalitat 2335)

Definició:

Lloret Film Office és un departament dependent de Lloret Turisme, entitat municipal encarregada de la promoció de Lloret de Mar. Es troba adherit a la xarxa de BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION i disposa d'una web pròpia: http://professionals.lloretdemar.org/productes-turistics/lloret-film-office/

Des de l'alcaldia, en coordinació amb el Lloret Film Office, es fa la tramitació dels permisos pels rodatges i sessions fotogràfiques que es duen a terme als espais públics de Lloret de Mar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa o persona jurídica

Documentació que cal portar:

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic: a http://lloretdemar.org/images/formulariCAT.pdf
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
                     Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar
                     Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l’any es pot presentar la sol·licitud?

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

Preu del tràmit

Ordenança fiscal 23 Article 6

On puc realitzar el pagament?

Resolució de la tramitació

Qui resol?

El Tècnic/a Delegat/da

Termini legal de resolució

Una setmana

Compromís en el termini de resolució

 Un dia

Quina documentació lliura l’Ajuntament?

Decret d'alcaldia autoritzant el rodatge

Sentit del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

De quines vies de reclamació disposo?

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d’interès

 • Els rodatges o sessions fotogràfiques que es duguin a terme a la zona marítimo-terrestre precisen de l'informe favorable del Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya.
 • Els rodatges i sessions fotogràfiques a les platges han de complir el reglament de platges: http://www.lloret.cat/ajuntament/fitxers/reglements-pdf/reglament-serveis-platges-any-2014.pdf. Com consta al capítol VI no s'autoritzarà cap rodatge ni sessió fotogràfica a les cales i platges de Lloret entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
 • Els rodatges o sessions fotogràfiques que es duguin a terme als Jardins de Santa Clotilde han de complir el reglament d'ús intern: http://patrimoni.lloret.cat/media/content/2016-0728-Normes-us-celebracions-esdeveniments-JSC-201220160824.pdf
 • A banda de la taxa per la llicència de rodatge o sessió fotogràfica s'aplicaran les taxes corresponents a les característiques del rodatge en concret com poden ser ocupació de via pública, neteja, seguretat. El càlcul de les taxes es fa segons les ordenances fiscals següents:
  • Ordenança fiscal 18. Taxes per a visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics, parcs i jardins i altres centres.
  • Ordenança fiscal 19. Taxa per a la realització d’activitats singulars de la policia municipal.
  • Ordenança fiscal 23. Ordenança reguladora de diverses taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament  especial del domini públic local.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores