Tràmits

1316 Sol·licitud de préstecs de documentació per a la realització de mostres i exposicions
13/08/2019 12:43

Definició:

Procediment pel qual es permet sol·licitar documentació dipositada al Servei d'Arxiu Municipal en préstec temporal per a persones externes a l'Ajuntament. La finalitat d'aquest préstec ha de ser contribuir a la difusió del patrimoni documental per a exposicions o per a qualsevol altra fórmula de divulgació cultural.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona 

Documentació que cal portar:

La sol·licitud degudament omplerta. Des del Servei d'Arxiu Municipal es pot demanar informació relacionada amb l'exposició / mostra.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar la sol·licitud a l'OIAC. Un cop la documentació es transfereixi al Servei d'Arxiu Municiapl, s'emetrà un informe tècnic. Si aquest és positiu i es pot fer el prèstec, caldrà presentar la documentació que es determini a l'informe.

Qui resol?

La Junta de Govern Local 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Un acrord de Junta de Govern Local autoritzant el prètec i a on es determinen les condicions.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art: 8  

Normativa legal:

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Altres informacions d'interès:

Si la Junta de Govern Local accepta el préstec, s'haurà de presentar una assegurança, tipus clau a clau, s'hauran d'abonar les taxes municipals i s'haurà de presentar una guia de l'exposició.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1316_01Sol·licitud de préstec de documentació per a la realització de mostres i exposicions.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica