Tràmits

1326 Sol·licitud d'ingressos extraordinaris de documentació al SAMLM
13/08/2019 12:44

Definició:

La protecció i difusió del patrimoni documental implica fomentar la protecció del patrimoni documental del municipi mitjançant propostes d'adquisició, de donació o de dipòsit. D’aquesta manera es vetlla contra l'espoli del patrimoni documental municipal, entenent com a tal qualsevol acció o omissió que posi en perill de deterioració, pèrdua o destrucció de tots o d'alguns dels valors dels béns que integren el patrimoni documental en el seu àmbit local

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona 

Documentació que cal portar:

Primer cal posar-se en contacte amb el Servei d'Arxiu Municipal per a poder determinar quina és la millor manera per a ingressar la documentació i establir les condicions d'accés i reproducció.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Posar-se en contacte amb el Servei d'Arxiu Municiapl, per a determinar les condicions de l'accés.

Adreça i telèfons de contacte:
C. Josep Lluhí, 24, 1r pis
17310 - LLORET DE MAR
Telèfon: 972 368 457
Fax: 972 373 181 
e-mail: arxiu@lloret.cat

Qui resol?

La Junta de Govern Local 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Un acord de la Junta de Govern Local en què s'establiran els pactes i condicions que han de seguir ambdues parts.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art: 8  

Normativa legal:

  • LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
  • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
  • Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
  • Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Altres informacions d'interès:


Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1

Sol·licitud

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores