Tràmits

2677 Declaracions de canvi de característiques
20/08/2019 09:34

Codi del tràmit:

2677

Descripció

Aquest tràmit permet la modificació de les dades personals que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades i cal actualitzar-les.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d’Informació Atenció Ciutadana

Classificació temàtica

Padró habitants.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé en el cas dels menors d’edat,  un dels seus progenitors o tutors legals.

Canals de tramitació

Presencial, cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar empadronat a Lloret de Mar.

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

Documentació acreditativa de les dades a modificar (document identitat, nacionalització, nivell d’estudis, etc.). La persona interessada ha d'aportar còpia de la documentació acreditativa de les dades a modificar a l'Ajuntament.

Impresos del tràmit

La tramitació és immediata i es signarà en el moment de presentar la documentació acreditativa.

Normativa

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu 3 mesos.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores