Tràmits

Gestió del Padró d'Habitants: Baixa
10/10/2016 14:19

Codi del tràmit:

1086

Definició:

És l’anul·lació de la vigència de la inscripció en el padró municipal d’habitants per trasllat a un altre municipi.

Com es pot tramitar:

Caldrà tramitar l'alta en el municipi de destí.

Qui ho pot demanar:

No cal fer cap gestió a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Les persones han de tramitar la seva alta en el padró municipal d’habitants de l’Ajuntament del municipi de destí, i serà aquest qui comunicarà aquest moviment padronal a l’Institut Nacional d’Estadística que, posteriorment, farà la comunicació al nostre Ajuntament per tal que procedeixi a la baixa corresponent.

Documentació que cal portar:

La requerida en el municipi de destí.

Període de l'any en què es pot demanar:

El que estableixi el municipid e destí

Preu:

La requerida en el municipi de destí.

Unitat administrativa responsable de la tramitació:

El que estableixi el municipi de destí

Termini legal de resolució:

El que s'estableixi a la normativa aplicable al municipi de destí

Silenci administratiu:

Per la naturalesa d'aquest tràmit no es contempla el silenci administratiu.

Recurs que es pot interposar:

Per la naturalesa d'aquest tràmit no es contempla el règim de recurs administratiu.

Quina documentació lliura l'Ajuntament:

El que estableixi el municipid e destí

Normativa legal aplicable:

El règim legal subjecte al municipi de destíl.

Règim d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

Per la naturalesa d'aquest tràmit no es contempla el règim d'accés a la documentació. 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica