Tràmits

1087 - Gestió del Padró d'Habitants: Certificats
03/02/2016 15:33

Definició:

Emissió de certificats d'informació existent en el padró d'habitants.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada en relació a les dades del seu empadronament, i qualsevol persona que tingui un interès concret d'obtenir un certificat relatiu a informació de caràcter genèric sobre dades del padró (p.ex: nombre d'habit

Documentació que cal portar:

Sol·licitud, presentació de documentació identificativa (DNI, passaport, carnet de conduir) i acreditar haver pagat la taxa corresponent

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC o per sol·licitud presentada per correu amb fotocòpia DNI i haver pagat taxa

Què s'ha de fer?

Emplenar la sol·licitud i presentar-la a l'OIAC. Caldrà identificar-se (DNI, passaport, etc.) i pagar taxa

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Certificat signat pel secretari amb el vistiplau de l'alcalde, o informe signat per la persona cap de l'OIAC. A més, justificant acreditatiu d'haver pagat taxa

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Arts. 53 a 106 RD 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població, demarcació territorial de les entitats locals
- Arts.128 a 136 Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud, presentació de documentació identificativa (DNI, passaport o carnet de conduir) i justificant d'haver pagat taxa.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores