Tràmits

1088 - Gestió del Padró d'Habitants: Coordinació amb Altres Administracions
03/02/2016 15:33

Definició:

Gestió del Padró d'habitants: Coordinació i col·laboració amb l'INE i altres organismes públics

Qui ho pot demanar?

Qualsevol administració pública que precisi de dades del padró habitants (INE, Agència Tributària, TGSS, etc)

Documentació que cal portar:

Escrit sol·licitant informació que es precisi.

Com es pot demanar?

Instància per escrit presentada en el registre.

Què s'ha de fer?

Recepcionar la sol·licitud, registrar-la i donar compliment a la petició

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

La que en cada escrit de sol.licitud de informació es demani

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Arts. 53 a 106 RD 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població, demarcació territorial de les entitats locals
- Arts.128 a 136 Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Altres informacions d'interès:

Les peticions efectuades per altres administracions podran ser contestades, si l'administració sol·licitant ho accepta, per fax, correu electrònic o escrit contestant.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància de sol.licitud de dades presentada per l'INE o altres administracions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores