Tràmits

1089 - Gestió del Padró d'Habitants: Llistats i Gràfics
03/02/2016 15:33

Definició:

Gestió del Padró d'habitants: El·laboració de llistats i gràfics estadístics per informació interna

Qui ho pot demanar?

Qualsevol responsable polític o responsable administratiu de servei, secció o unitat municipals i ciutadans si les dades són merament estadístiques

Documentació que cal portar:

Escrit intern de petició. Si ve d'algun servei, secció, unitat, de l'Alcaldia o regidoria amb delegació no cal registrar-lo.

Com es pot demanar?

Per escrit adreçat a la cap de l'OIAC, presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar l'escrit, en el cas de ciutadans, la sol·licitud i el full d'autoliquidació de la taxa municipal.

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

El llistat o gràfic estadístic

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Arts. 53 a 106 RD 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població, demarcació territorial de les entitats locals
- Arts. 128 a 136 Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Altres informacions d'interès:

En el web de l'Ajuntament hi ha un apartat d'estadístiques amb informació recollida amb accés obert.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Escrit adreçat a la cap de l'OIAC sol·licitant el llistat o el gràfic 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores