Trámites

1006 - Actes de la Junta de Govern Local
03/02/2016 15:33

Definició:

Transcripció de les intervencions, votacions i acords presos a les sessions

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona

Documentació que cal portar:

Cap

Com es pot demanar?

Verbalment si només es vol informació verbal i per escrit si es vol certificat o còpia.

Què s'ha de fer?

Facilitar la informació verbal. Si es vol certificat o còpia, trametre la instància a la Secció de Secretaria

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Si és verbal cap. Si es demana per escrit, certificat o còpia de l'acord que es sol·liciti.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Art. 69 i 70 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local;
- Art. 37 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores