Tràmits

1011 - Aprovació d'Ordenances i Reglaments
03/02/2016 15:33

Definició:

Tramitació per l'aprovació de les ordenances i els reglaments de l'Ajuntament de Lloret de Mar

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona en el termini de l'exposició pública de les ordenances o dels reglaments

Documentació que cal portar:

Escrit d'al·legacions al text de l'ordenança o del reglament proposat inicialment

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar l'escrit d'al·legacions i registrar-lo d'entrada

Qui resol?

El Ple de l'Ajuntament

Quan es pot presentar?

Durant el tràmit d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Notificació o acord del Ple resolent al·legacions

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats. i serveis dels ens locals

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores