Tràmits

1013 - Tramitació que Comporta un Procés Electoral
03/02/2016 15:33

Definició:

Procés pel qual es resolen totes les passes prèvies per a realitzar un procés electoral

Qui ho pot demanar?

És un tràmit intern

Documentació que cal portar:

És un tràmit intern

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

És un tràmit intern

Qui resol?

La unitat jurídica

Quan es pot presentar?

És un tràmit intern

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Cap

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diverses modalitats de referèndum
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)
- Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de consultes populars
- Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals. MODIFICAT pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre
- Directiva 93/109/CE del Consell, de 6 de desembre de 1993, per la qual es fixen les modalitats d'exercici del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu per part de la ciutadania de la Unió resident en un estat membre del qual no sigui nacional
- Directiva 94/80/CE del Consell de 19 de desembre de 1994, per la qual es fixen les modalitats d'exercici del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals per part de la ciutadania de la Unió resident en un estat membre del que no sigui nacional, modificada per la Directiva 96/30/CE, del Consell, de 13 de maig de 1996.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores