Tràmits

1500 - Contractes Menors
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa i sobre licitacions en què s'apliqui la Llei de contractes del sector públic.
Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros (IVA a part), quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros (IVA a part), quan es tracti de contractes de subministraments o serveis.

Qui ho pot demanar?

És l'Ajuntament qui es posarà en contacte amb les empreses o les persones escollides per a realitzar la licitació.

Documentació que cal portar:

Cap si simplement es sol·licita informació.

Com es pot demanar?

Presencialment, telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Quan l'Ajuntament ho sol·liciti signar el contracte i presentar la factura corresponent.

Qui resol?

Junta de Govern Local o l'Alcalde, en funció de l'import del contracte.

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

El contracte de la licitació.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la sol·licitud amb la facturaLa sol·licitud juntament amb la factura es traslladarà a Tresoreria quan siguin quantitats inferiors a 12.000 euros en cas d'obres o bé de 18.000 euros en els altres casos.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores