Tràmits

1550 - Concessió de Domini Públic
03/02/2016 15:33

Definició:

Gestió aparcaments municipals: Donar informació sobre el procediment a seguir; Registrar d'entrada les sol.licituds

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona

Documentació que cal portar:

Instància sol.licitant concessió, canvi de plaça o traspàs. Adjuntant fotocòpia DNI. En el cas de traspàs, a més, caldrà adjuntar contracte de traspàs.

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Sol·licitar concessió d'una plaça d'aparcament o el canvi de plaça o bé el traspàs a una altra persona

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Contracte de concessió

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la LCAP
- Art. 61 a 71 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals
- Art. 243 a 269 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Altres informacions d'interès:

Les condicions del contracte de concessió del pàrquing de la Plaça Pere Torrent, per una banda, i del del carrer Costa d'en Carbonell per altra, es troben regulats en dos plecs de concidions aprovats l'any 1995 i 2000, respectivament, que encara regulen la concessió. El cànnon a pagar però, es fixa cada any en les ordenances fiscals.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Per sol.licitar concessió: Omplenar model de instància que hi haurà a l'OIAC 
2

Per sol.licitar canvi de plaça: Instància sol.licitant canvi de plaça

 
3Traspàs: Escrit + document de traspàs + DNI'sEn relació al traspàs, cal dir que d'acord amb els plec de condicions aprovat l'Ajuntament tindrà dret de tempteig i retracte.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores