Tràmits

1128 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Taules i Cadires
24/04/2018 11:44

Definició:

Autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de taules i cadires per a bars, hotels i restaurants

Qui ho pot demanar?

Els titulars dels establiments que volen l'autorització

Documentació que cal portar:

Sol·licitud, plànol de situació, document acreditatiu d'interès legítim, models de les taules i cadires

Com es pot demanar?

A través d'instància presentada en el registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada i adjuntar informe relatiu a l'alta de l'IAE i d'estar al corrent de pagament dels tributs municipals i la llicència d'activitats

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

Abans del 31 de març de cada any.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Autorització provisonal o bé l'autorització definitiva.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23- Art: A, 1

Normativa legal:

Arts 85 OPVP; Arts. 57 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

S'ha d'estar al corrent del pagament de les taxes municipals així com de la llicència ambiental

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud per a l'autorització de taules i cadires  
2 Plànol de situació  
3 Document acreditatiu d'interés legítim Informe relatiu a la llicència de l'IAE
4 Models de les taules i cadires  
5 Autotaxa de liquidació de taules i cadires  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores