Tràmits

1130 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Vendes - Indústries al Carrer
03/02/2016 15:33

Definició:

Atorgar a un particular l'autorització per a vendes i indústries al carrer com són castanyera, xurreria, flors i plantes, quioscs, afiladors, enllustradors, drapers, pintors, caricaturistes, fotògrafs i la venda de globus durant festes de barris entre d'altres similars

Qui ho pot demanar?

Quasevol persona interessada

Documentació que cal portar:

Es requerirà fotografia del producte, en aquells casos que no s'hagi autoritzat previament en anys anteriors.

Com es pot demanar?

A través de sol·licitud presentada a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida, pagar les taxes corresponents, i complir amb les condicions que s'adjuntin a la llicència

Qui resol?

Junta de Govern Local / Alcalde

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Trasllat de l'acord o Decret pel qual s'autoritza l'ocupació

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23- Art: 6

Normativa legal:

Arts 34 a 60 i 85 OPVP; Arts. 57 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

Una vegada registrada l'entrada es passa a la secció de Governació perquè continuï els tràmits. Per altra banda, des de la secció de rendes, es farà la liquidació oportuna al sol·licitant, i aquest haurà d'anar a l'OIAC a pagar-ho

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud 1130
2Sol·licitud lloc de venda fira mercat de brocanters, col·leccionistes i asrtesans
3Còpia de la documentació acreditativa de l'establiment: Per a l'autorització de fires caldrà aportar junt amb la instància fotografies dels productes i fotocòpia del DNI

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores