Tràmits

1139 - Anuncis a la Via Pública: Cartells i Anuncis Publicitaris
03/02/2016 15:33

Definició:

Gravar l'exhibició o distribució de rètols i cartells realitzats en bancs, bastides, papereres, terrasses... que tinguin per objecte el coneixement d'articles, productes o activitats de caràcter industrial, comercial o professional

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona degudament documentada

Documentació que cal portar:

Sol·licitud, el plànol de situació i la taxa d'actes administratius

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar instància + documentació exigible

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Autorització per a la instal·lació d'anuncis a la via pública

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 6  

Normativa legal:

- Llei del timbre, text refós de 3 de març de 1960.
- Reglament de 22 de juny de 1956 - Llei 41/1964, d'11 de juny, de reforma del sistema tributari
- Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
- Ordenança de la Policia de la Via Pública
- Decret 4132/1964, de 23 de desembre
- Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l'Estatut de Règim Local
- Circular 45/1976, de 14 d'abril, de la Direcció General d'Administració Local
- Reial Decret 3250/1976, de 30 de desembre, text articulat sobre ingressos de les corporacions locals
- Instrucció de 14 de l'Ordre d'1 de febrer de 1977
- Ordenança de Policia de Via Pública d'11 de novembre de 2005
- ORDENANÇA FISCAL núm.8 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS art. 1,2

Altres informacions d'interès:

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància de sol·licitud 
2Plànol de situació 
3Una fotografia de l'anunci que es vol instal·lar 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores