Tràmits

1153 - Gestió del Sistema Viari: Canvi de Sentit de Carrers
03/02/2016 15:33

Definició:

Establir, previ estudis i informes, canvis de circulació de carrers o ordenar la circulació de vehicles en una zona determinada.

Qui ho pot demanar?

És un tràmit intern; ara bé, qualsevol persona pot presentar una queixa o suggeriment a l'Ajuntament per a canviar el sentit del carrer

Documentació que cal portar:

En el cas que sigui extern a l'Ajuntament, una sol·licitud exposant el perquè es vol el canvi de sentit. Aquesta es tractarà com una queixa o suggeriment de la via pública.

Com es pot demanar?

Per escrit mitjançant una sol·licitud presentada al registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la sol·licitud

Qui resol?

Regidoria de la Via Pública

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

 

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art: 

Normativa legal:

- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local.
- Llei 339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat.
- Ordenança de policia de Via Pública d'11 de novembre de 2005.
- Ordenança municipal de circulació de Lloret de Mar de 2002.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud exposant la queixa o suggeriment del sistema viari al municipi de Lloret de Mar 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores