Tràmits

1161 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Canvi de Titular i Duplicat de Placa de Gual
03/02/2016 15:33

Definició:

Gestionar les sol·licituds de canvi de titular i de duplicats de plaques.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol titular de l'autorització de gual o rebaix de vorera

Documentació que cal portar:

Instància demanant canvi de titularitat (acompanyant còpia de document de transmissió jurídica del local) o instància demanant duplicat (caldrà especificar número de la placa)

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada al registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la sol·licitud, cobrar taxa (si es tracta de duplicat. El canvi de nom no genera taxa).

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

L'inspector comprovarà que el gual estigui donat d'alta i al corrent de pagament. L'OIAC lliura una llicència provisional o bé el duplicat de la placa. La llicència definitiva es lliurarà des de la unitat de via pública.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 39 a 43 

Normativa legal:

Arts 35 a 46 de la Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar (aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 14/05/2012); Art. 56 de Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

És important donar el número de placa de gual a l'OIAC per a una millor gestió de la sol·licitud.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància sol.licitant el canvi de nom (acompanyada de la documentació corresponent) i el duplicat o reposició de placa- Sol·licitud per a canvi de titulars i duplicat de plaques
- Document acreditatiu d'interés legítim (pagament IBI, escriptures, contracte de lloguer,...)
- Full autoliquidació-pagament de la placa (només en el cas de duplicat de plaques)

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores