Tràmits

1163 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Reserva d'Estacionament ( hotels i centres sanitaris )
03/02/2016 15:33

Definició:

Atorgar a un particular (hotel, centre sanitari) l'ús exclusiu de les places d'aparcament al costat del centre.

Qui ho pot demanar?

Un representant de l'hotel o el centre sanitari.

Documentació que cal portar:

Sol.licitud especificant la ubicació del local, i el full d'autoliquidació.

Com es pot demanar?

Per escrit, mitjançant instància presentada al registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la instància, pagarla taxa corresponent i passar-la a la unitat de via pública.

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

L'OIAC entrega una llicència provisional, que serà definitiva quan es rebi el decret d'Alcaldia.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 47 

Normativa legal:

Art. 47 de la Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar (aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 14/05/2012); Art. 56 de Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol:licitud en la que a més s'ha d'especificar la ubicació de la zona d'estacionament que es destinarà a reserva. 
2Plànol de situació i el full d'autoliquidació 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores