Tràmits

3103 - Restitució de la Legalitat Urbanística
03/02/2016 15:33

Definició:

Expedient per a a la protecció de la legalitat urbanística. Es restitueix la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat.

Qui ho pot demanar?

Presentació d'una sol·licitud amb la denúncia pertinent. També és un tràmit intern de l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud 3103 degudament emplenada.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

L'interessat pot presentar una instància a l'OIAC amb la documentació que es cregui pertinent, per denunciar uns fets que creu que infringeixen la normativa urbanística

Qui resol?

Si deriva d'un 3101 (Expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística), el resol el regidor d'Urbanisme. En cas que s'iniciï per via de denúncia ciutadana el resoldrà la Junta de Govern Local.

Quan es pot presentar?

Presencialment a l'OIAC en el moment en què es notifiqui a l'interessat

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Un decret d'enderroc o bé un acord de la Junta de Govern Local manant l'enderroc.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art:      

Normativa legal:

Art. 198 i 199 Decret 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la llei d'urbanisme.

Altres informacions d'interès:

Tràmit intern de l'Ajuntament; els períodes de tràmits d'audiències i recursos es notificaran adequadament.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores