Tràmits

3006 - Aprovació de Projectes de Reconstrucció i Rehabilitació de Masies i Cases Rurals (Art. 50)
03/02/2016 15:33

Definició:

S'exigeix llicència per tal de controlar la legalitat urbanística de l'aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Es concedeix llicència per poder edificar en base a la legalitat urbanística.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de l'interessat.

Documentació que cal portar:

Projecte redactat per tècnic competent.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada més amunt i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Regidor d'Urbanisme

Quan es pot presentar?

Presencialment a l'OIAC

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de construcció en sòl no urbanitzable

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:     

Normativa legal:

Art. 50 Decret 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la llei d'urbanisme.

Altres informacions d'interès:

No es necessita la llicència si la llicència d'obres contempla la divisió del nombre de departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud  
2Pagament taxes (NO s'ha de fer en el moment de presentar la sol·licitud, sinó en el moment de recollir la llicència). 
3Projecte redactat per un tècnic competent (per duplicat) 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores