Tràmits

3009 - Llicència de Grues i Aparells Elevadors
03/02/2016 15:33

Definició:

És l'autorització o permís que dóna l'Ajuntament per a col·locar una grua o un aparell elevador necessaris per a desenvolupar les obres per les que previament s'ha atorgat un permís d'obra major.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui o actuï en representació del titular de la llicència d'obres.

Documentació que cal portar:

DOCUMENTS PER A LA LLICÈNCIA PROVISIONAL:
- Sol·licitud normalitzada degudament complimentada
- Plànol de situació o Plànol d'emplaçament a escala 1:500, amb indicació de la superfície que ocuparà la base de la grua i la parcel·la on s'instal·larà
- Plànol de planta de la instal·lació de la grua
- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent i visat
- Pòlissa d'assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua per un import de 600.000 euros
- Full d'assumeix del tècnic competent
- Estudi bàsic de seguretat i salut

DOCUMENTS PER A LA LLICÈNCIA DEFINITIVA:
- Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC) conforme la grua compleix les condicions de seguretat per ser muntada segons model del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme d'aparells elevadors, grues torre ITC-MIE-AEM 2
- Imprès GR1 degudament segellat per l'EIC per a la posada en servei de la grua torre
- Certificat de muntatge / instal·lació de la grua
- Certificat d'utilització
- Contracte de manteniment de grues

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Regidor competent en matèria d'urbanisme.

Quan es pot presentar?

Els dilluns, dimarts i dijous de 10.00h a 14.00h davant l'arquitecte tècnic que atendrà directament a l'OIAC, i concedirà un permís provisional per instal·lar grues i aparells elevadors.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Primer una autorització provisional que permetrà instal·lar la grua, i un cop lliurada tota la documentació s'atorga la Llicència de grues i aparells elevadors.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 6- Art: 8     

Normativa legal:

-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-(DOGC núm. 2066, de 13/06/1995)
- Text Refós de la Llei d'Urbanisme (Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Ordenances fiscals municipals.
- Ordenança Municipal Reguladora de Les Llicències urbanístiques i El control de les Obres
- Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es modifica la de 30 de desembre de 1986.
- Ordre de 30 de desembre de 1986 (DOGC de 19./01/1987) per la qual es regula l'aplicació del reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel reial decret 2291/1985
- Ordre de 4 de setembre de 1989, per la qual s'adapta l'ordre de 30 de desembre de 1986, a la itc mie-aem-2 relativa a grues torre desmuntables per a obres del reglament d'aparells d'elevació i manutenció - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre de 1992, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89/392/cee, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.
- Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE 11.12.1985)
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener de 1995, pel qual es modifica el reial decret 1435/1992, de 27-11-1992, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89/392/cee, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines (BOE 8-2-1995)
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària mie-aem-2 del reglament de aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.(BOE 17.07.2003)

Altres informacions d'interès:

En el supòsit que es sol·liciti una pròrroga per a la realització de les obres, es considererà ampliada amb el mateix termini la llicència de grues i aparells elevadors.

Si en el termini d'un mes després de rebre l'autorització provisonal per a instal·lar la grua / aparell elevador, i no s'hagi registrat la documentació requerida, s'entendra com a desistida i es procedirà a realitrzar una inspecció i ulteriorment a l'arxivament de l'expedient. Fet que pot comportar l'inici d'un expedient d'infracció urbanística.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud de llicència de grues i aparells elevadorsL'arquitecte tècnic revisa la sol·licitud i dóna el vistiplau, i aquesta es trasllada a urbanisme.
2S'ha presentat tota la documentació detallada anteriormen?Entregar requeriment de deficiències
3Pagament previ de les taxes 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers