Tràmits

3011 - Certificat de Compatibilitat Urbanística
14/03/2017 14:51

Definició:

Document acreditatiu de la compatibilitat d’una activitat concreta amb els usos definits pel planejament urbanístic d’una finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada en iniciar una activitat, o el seu representant autoritzat, pot demanar certificats referits a la compatibilitat urbanística aplicable a una o unes finques concretes.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada que s’adjunta, on s’ha d’especificar, obligatòriament, la referència cadastral i l’activitat proposada.

Com es pot demanar?

Presencialment a l’OIAC o a través de la seu electrònica

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud degudament complimentada i satisfer el pagament de la taxa municipal

Qui resol?

Regidoria de l’Espai Urbà i Sostenibilitat.

Termini per resoldre

L’Ajuntament ha de notificar els certificats en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament, un cop aportada la documentació establerta.

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Certificat de Compatibilitat Urbanística

Ordenança i article (preu en euros):

Article 8 de l’Ordenança fiscal vigent núm. VIII. La taxa establerta per l’any 2016 és de 214,00 €.

Normativa legal:

Art. 60 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud normalitzada degudament omplerta Imprès normalitzat
2

Referència cadastral completa

 
3

Descripció de l’activitat a desenvolupar

 
4 Pagament previ de la taxa corresponent  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores