Tràmits

3012 - Declaració d'Innecessarietat de Llicència de Parcel·lació
03/02/2016 15:33

Definició:

Declaració acreditativa que es disposa de llicència de parcel·lació o bé que aquesta no és necessària

Qui ho pot demanar?

Les persones particulars abans de l'atorgament d'escriptura o altres documents públics. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de la persona interessada

Documentació que cal portar:

- Sol·licitud normalitzada adjuntant:
- Justificació registral i descripció de la finca o finques a parcel·lar, i de la seva superfície, amb certificació de l'estat de domini i càrregues de les finques.
- Plànol de situació E/1:2000, sobre la base del POUM, que determini la localització de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud.
- Plànol d'emplaçament E/1:500, sobre la base del poum, amb identificació de les llindes de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada amb la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Regidoria

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Declaració d'Innecesarietat de Llicència Parcel·lació

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art: 8    

Normativa legal:

Art. 247 del decret 305/2006 de 18 de juliol.

Altres informacions d'interès:

La declaració; caldrà aportar al notari per adjuntar-la a l'escriptura pública corresponent.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud Imprès normalitzat
2Pagament previ de les taxes 
3Justificació registral i descripció de la finca o finques a parcel·lar, i de la seva superfície, amb certificació de l'estat de domini i càrregues de les finques. 
4Plànol de situació E/1:2000, sobre la base del POUM, que determini la localització de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud 
5Plànol d'emplaçament E/1:500, sobre la base del poum, amb identificació de les llindes de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores