Tràmits

3014 - Certificat de Patrimonialització d'Edificis
03/02/2016 15:33

Definició:

Certificat que atorga l'Ajuntament que dóna fe que no existeixen expedients de disciplina urbanística o que aquests han prescrit, així com tampoc es troba en curs cap expedient d'enderroc en relació a una finca determinada.

Qui ho pot demanar?

Les perosnes particulars. En cas que la persona sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de la persona interessada.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada adjuntant: plànol de situació i rebut d'IBI

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Aportar tota la documentació i liquidar la taxa

Qui resol?

Regidoria

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Certificat municipal

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art: 8    

Normativa legal:

- Decret 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la Llei d'Urbanisme
- Ordenances fiscals municipals - Ordenança Municipal Reguladora de Les Llicències urbanístiques i El control de les Obres
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància sol·licitud Imprès normalitzat
2Pagament previ de les taxes 
3Plànol situació 
4Rebut IBI (fotocòpia) 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores