Tràmits

Trànsit. Sol·licitud de canvi de domicili del Permís de Circulació
14/05/2018 11:13

Definició:

Sol·licitud de canvi de domicili del permís de circulació o llicència de circulació

Qui ho pot demanar?

El titular (ha d'estar empadronat a Lloret)

Documentació que cal portar:

Imprés cumplimentat, DNI en vigor, permis de circulació original, últim rebut pagat de l'impost de vehicles de tracció mecànica pagat, ITV en vigor. En el cas de canvi de domicili de vehicles procedents de Canaries, Ceuta i Melilla a la Península o Balears, caldrà aportar el document acreditatiu conforme s'ha fet la importació del vehicle a través de la duana

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Cal anar a l'OIAC amb la documentació necessària i fer la sol·licitud

Qui resol?

Trànsit

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Còpia de la sol·licitud presentada.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

 

Altres informacions d'interès:

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Imprés de sol·licitud  
2 DNI Original, comprovar la vigència, no cal fotocòpia
3 Permís o llicència de circulació original Comprovació
4 ITV Original, comprovar la vigència, no cal fotocòpia
5 Últim rebut pagat de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica Només comprovació, no cal fotocòpia. Si no hi ha canvi de municipi cal comprovar al G-5 REC que està pagada la quota de l'impost de l'exercici
6 En el cas de canvi de domicili de vehicles procedents de Canaries, Ceuta i Melilla a la Península o Balears, caldrà aportar document acreditatiu conforme s'ha fet l'importació del vehicle a través de la duana Fotocòpia del document de la duana

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores