Tràmits

Taxa per Serveis Relatius a la Tinença d'Animals Domèstics: Autoliquidació i Alta en el Cens
03/02/2016 15:33

Definició:

Autoliquidació de la taxa per serveis relatius a la tinença d'animals domèstics i alta en el cens

Qui ho pot demanar?

El propietari de l'animal

Documentació que cal portar:

DNI del propietari, document identificatiu de l'animal (butlletí de vacunació) que ha d'incloure justificació del sistema de marcatge de l'animal (microxip, tatuatge...)

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Cal anar a l'OIAC amb la documentació necessària i efectuar el pagament de la taxa

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

30 dies a comptar des de la data de naixement o d'adquisició de l'animal o del canvi de residència

 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Còpia de l'autoliquidació i placa per l'animal.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 14 - Art: 5      

Normativa legal:

RDL 2/2004, de 5 de març, TEXT REFOS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Altres informacions d'interès:

L'alta es farà efectiva al padró de l'any següent. La regulació general per a la tinença d'animals la podeu trobar a www.lloret.org en L'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal de Lloret de Mar

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1DNI del propietariNo cal fotocòpia
2Document del veterinari identificatiu de l'animal (butlletí de vacunació)Fotocòpia. Ha d'incloure justificació del sistema de marcatge de l'animal (microxip, tatuatge...).. Anotar-hi el número de placa que se li lliura

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores