Tràmits

Taxa per Serveis Relatius a la Tinença d'Animals Domèstics: Baixa del Cens
03/02/2016 15:33

Definició:

Baixa del cens per defunció d'un animal domèstic o per canvi de domicili

Qui ho pot demanar?

El propietari de l'animal

Documentació que cal portar:

Fotocòpia del certificat de defunció de l'animal expedit pel veterinari o del certificat de canvi de domicili expedit també pel veterinari. Es comprovarà que estigui al corrent de pagament de la taxa corresponent (excepte quan el certificat de defunció sigui d'anys anteriors al de l'any en curs).

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Cal anar a l'OIAC amb la documentació necessària i fer la sol·licitud

Qui resol?

JGL

Quan es pot presentar?

1 mes, a comptar des de la data la defunció o canvi de domicili

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Còpia de la instància sol·licitant la baixa i, un cop aprovada, acord de la Junta de Govern Local

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

RDL 2/2004, de 5 de març, TEXT REFOS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Altres informacions d'interès:

La regulació general per a la tinença d'animals la podeu trobar a www.lloret.org en L'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal de Lloret de Mar

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància sol·licitant la baixa del cens 
2Certificat de defunció de l'animal expedit pel veterinari o del certificat de canvi de domicili expedit també pel veterinari.
Es comprovarà que estigui al corrent de pagament de la taxa corresponent (excepte quan el certificat de defunció sigui d'anys anterior a l'any en curs).
Fotocòpia

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores