Tràmits

Sol·licitud de Certificats de Béns
03/02/2016 15:33

Definició:

Certificat que acredita la titularitat dels béns que la persona sol·licitant té al municipi de Lloret de Mar (béns immobles, béns rústics i vehicles)

Qui ho pot demanar?

El titular o el seu representant

Documentació que cal portar:

DNI original i fotocòpia

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Cal anar a l'OIAC amb el DNI, omplir una instància sol·licitant el certificat i pagar l'autoliquidació en concepte d'emissió de certificat

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

El certificat sol·licitat

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art:  8      

Normativa legal:

RDL 2/2004, de 5 de març, TEXT REFOS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Instància sol·licitant el certificat 
2DNIFotocòpia a adjuntar a la instància
3Còpia de l'autoliquidació de la taxa per emissió de certificat 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores