Tràmits

Obtenció de Còpia de les Ordenances Fiscals
03/02/2016 15:33

Definició:

Obtenció de còpia de les ordenances fiscals en suport paper o en suport disquet

Qui ho pot demanar?

Tothom

Documentació que cal portar:

Cap

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Autoliquidar la taxa

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Fotocòpies o disquet sol·licitat

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art: 8      

Normativa legal:

RDL 2/2004, de 5 de març, TEXT REFOS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Altres informacions d'interès:

Podeu obtenir gratuïtament còpies de l'ordenances fiscals a través del web de l'Ajuntament (www.lloret.org)

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores