Tràmits

Modificació de Dades Fiscals del Contribuent
03/02/2016 15:33

Definició:

Modificació de dades fiscals del contribuent

Qui ho pot demanar?

El titular o representant

Documentació que cal portar:

DNI i la documentació que estimeu convenient per justificar el canvi sol·licitat

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Cal anar a l'OIAC amb la documentació referida a l'apartat Documentació que cal portar.

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Còpia de l'imprès de modificació de dades

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:       

Normativa legal:

RDL 2/2004, de 5 de març, TEXT REFOS DE LA LLEI REGULADORA D'HISENDES LOCALS

Altres informacions d'interès:

El canvi no té efecte fins a l'any següent

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Imprès de canvi de dades 
2DNIOriginal, comprovar
3Altra documentació Fotocòpia d'altra documentació que es consideri oportuna per a justificar el canvi sol·licitat

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores