Tràmits

Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives
08/08/2017 12:14

Identificació del tràmit

Definició:

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives.
També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol•licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal.

Quina documentació cal portar:

 1. La sol•licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
 2. Projecte bàsic.
 3. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen,  d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
 4. Estudi d’impacte ambiental  si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
 5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
 6. Un estudi d'impacte acústic.
 7. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària.
 8. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat.
 9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental.
 10. Assumeix del tècnic.
 11. La sol•licitud de llicència urbanística
 12. Acreditació que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil.
 13. Declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació.

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

  • Telemàtic
  • Descàrrega d'impresos municipals
  • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
   • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
   • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
  • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC.

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

Mitjans de pagament

Normativa

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
 • Ordenança municipals d’intervenció administrativa i control de les activitat de Lloret de Mar.

Resolució de la tramitació

Qui resol

La Junta de Govern Local

Termini legal de resolució

Sis mesos

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Acord de Junta de Govern Local

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del priocediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores