Tràmits

3704 - Alta de Conductor de Taxi
17/04/2018 12:21

Definició:

S'exigeix l'alta de conductor de taxi per a poder conduir un taxi degudament acreditat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui ser conductor de taxi i que tingui aprovada la prova habilitant de conductor de taxi que realitza l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada i la documentació següent:
- Informe mèdic de no patir malaties infecto-contagioses
- Document que acrediti la identitat del sol·licitant
- Document que acrediti la relació laboral amb el titular de la llicència
-Títol habilitat de conductor de taxi expedit per l’Ajuntament de Lloret de Mar
-Autorització per a la petició de certificat d’antecedents penals
- Dues fotografies format carnet

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada, amb la documentació relacionada anteriorment i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de servei de taxi

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:  1,2    

Normativa legal:

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
- Ordenança de policia de via pública d'11 de novembre de 2005
- Ordenança municipal reguladora del servei del taxi a Lloret de Mar
- Ordenança fiscal Núm.8 Taxa per la prestació de serveis
- Decret d'alcaldia 499/2007 de delegació de competències a la Junta de Govern Local

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Instància d'alta de coductor, llicència de taxi Imprès normalitzat
2 Autorització petició penals conductors taxi Imprès normalitzat

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores