Tràmits

3706 - Autorització Canvi de Vehicle (Taxis)
04/05/2017 12:04

Definició:

S'exigeix autorització per substituir el vehicle d'auto-taxi i comprovar que compleix els requeriments tècnics i legals tal com estan estipulats a les ordenances municipals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que disposi d'una llicència de taxi i vulgui canviar el vehicle

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada i la documentació següent:
- Dues fotografies del conductor
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada, amb la documentació relacionada anteriorment i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Acord de Junta de Govern Local autoritzant el canvi de vehicle

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art:1,2       

Normativa legal:

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
- Ordenança de policia de via pública d'11 de novembre de 2005
- Ordenança municipal reguladora del servei del taxi a Lloret de Mar
- Decret d'alcaldia 499/2007 de delegació de competències a la Junta de Govern Local

Altres informacions d'interès:

Un cop s'hagi autoritzat el canvi de vehicle s'inspeccionarà el nou vehicle a fi i efecte de garantir que compleix amb els requisits establerts tant a l'Ordenança Municipal com amb la Llei del Taxi.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud Imprès normalitzat
2 Demanar la següent documentació - Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació on consti la nova matrícula
- Certificació de validesa del taxímetre
- Dues fotografies recents del conductor

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores