Tràmits

3710 Prova habilitant per a conductors de taxi
04/05/2017 12:05

Definició:

Examinar a aquelles persones que volen ser conductors d'un taxi per a que compleixin amb la normativa recollida a l'article 26 de les ordenances municipal del taxi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que disposi d'un permís de conducció BTP.

Documentació que cal portar:

L'interessat haurà de presentar la documetnació que es relaciona a continuació

  1. Sol·licitud normalitzada 
  2. Carnet de conduir BTP
  3. Certificat acreditatiu de no tenir antecedents penals
  4. Satisfer les taxes municipals

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada, amb la documentació relacionada anteriorment i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Acord de Junta de Govern Local habilitant l'interessat per a ser conductor de taxi

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art:8src=../img/htm/insertLink.gif      

Normativa legal:

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi

- Ordenança municipal reguladora del servei del taxi a Lloret de Mar

- Ordenança fiscal 8 art.8 Altres autoritzacions no compreses

Altres informacions d'interès:

La taxa que s'abona, li confereix el dret a tres convocatòries (dues ordinàries i una extraordinària) per a superar la prova del títol habilitant de conductor de taxi. Les proves es realitzen els dimarts a les 11 del matí. S'ha de concertar dia i hora per a poder-hi assistir. El primer cop mitjançant la sol·licitud a l'OIAC, la segona ordinària i l'extraordinària li indicaran el personal de mobilitat.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud Imprès normalitzat
2 Demanar la següent documentació
  1. Carnet de conduir BTP
  2. Certificat acreditatiu de no tenir antecedents penals

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores