Tràmits

Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives
08/08/2017 14:21

Identificació del tràmit

Definició:

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten  a llicència.

Tramitació

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal.

Documentació que cal portar:

 1. Instància comunicació prèvia.
 2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui.
 3. Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.
 4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.
 6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres.
 7. Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals.
 8. Certificació i plànols lliurats pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a la documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 9. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 10. Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
 11. Declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic: (en construcció)
 • Descàrrega d'impresos municipals
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

On puc realitzar el pagament?

Normativa

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Ordenança municipal d’intervenció  administrativa i control de les activitats

Resolució de la tramitació

Qui resol

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Assabentat

Sentit del silenci administratiu

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del procediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores