Convocatorias de ayudas y subvenciones

Convocatòria de Beques d'ajuda a estudiants d'estudis superiors per al curs 2019/2020.
30/01/2020 09:00 - Registro de publicación

Información general

La Junta de Govern Local, en sessió de 13/12/2019, va aprovar les Bases que han de regir la concessió de BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2019/2020, les quals varen ser sotmeses a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci al BOP n. 244 de data 23/12/2019. Al no presentar-se cap al.legació, esdevenen definitives.

Bases

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 31/01/2020 al 13/02/2020

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores