Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2018 - Any nou
 • 30/03/2018 - Divendres sant
 • 02/04/2018 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 01/05/2018 - Festa del treball
 • 24/07/2018 - Santa Cristina
 • 15/08/2018 - l’Assumpció
 • 11/09/2018 - Diada Nacional de Catalunya
 • 12/10/2018 - Festa Nacional d’Espanya
 • 01/11/2018 - Tots Sants
 • 19/11/2018 - Sant Romà
 • 06/12/2018 - Dia de la Constitució
 • 25/12/2018 - Nadal
 • 26/12/2018 - Sant Esteve
 • Tots els diumenges

De conformitat amb l'article de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any 2018.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica