Convocatòries d'ajuts i subvencions

CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR MUNICIPAL, PER AL CURS 2020-2021.
02/11/2020 12:56 - Registre de publicació

Informació general

Per Decret d’Alcaldia núm. 3772/2020 de data 27/10/2020, es van aprovar les Bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar municipals adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021, i la seva convocatòria.

Es objecte d’aquestes bases regular l’atorgament, dels ajuts individuals de menjador escolar municipals per als alumnes empadronats a Lloret de Mar matriculats en centres educatius de la comarca de La Selva, sostinguts amb fons públics en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria durant el curs escolar 2020-2021.

Termini de presentació de sol.licituds: del dia 3 al 22 de novembre.

Posteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 05/03/2021, ha aprovar una modificació d’aquestes bases, en el sentit de modificar la clàusula 1.-OBJECTE, afegint un incís per clarificar que els ajuts s’atorguen des de l’inici del curs escolar (14 de setembre de 2020), i la clàusula 14.-PAGAMENT D’AJUTS, que es modifica tot el redactat per fixar que l’atorgament tindrà en compte els dies lectius (i no el servei efectiu del servei menjador) i que es pagarà directament a la persona beneficiària, en tant que l’Ajuntament de Lloret de Mar no té en aquests moments cap conveni signat amb cap entitat col·laboradora que permeti destinar els ajuts d’una manera diferent.

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 03/11/2020 al 22/11/2020

Formularis de sol·licitud:

Justificacions

Lloc de presentació

Canals de tramitació:

· Presencial (només persones físiques): a El Puntet (Avda Vidreres, 58), en horari de 10 a 13h i de 16 a 19h.

· Per internet: via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç: https://tramits.lloret.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca

En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar al telèfon de suport electrònic 930267225, en horari de 8 a 20 hores.

Esmenes

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores