Urbanisme

Instruments de planejament urbanístic

30 publicacions
Exp.14-PD-3/2010 Modificació del Pla Especial de la Residència Esportiva (PE-2)
Exp.10-PD-4/2009 Pla de Millora Urbana i Projecte d'Urbanització del PAU 42 Blanca Aurora
06/04/2017 12:07 - Registre de publicació

Pla de Millora Urbana i Projecte d'Urbanització del PAU 42 Blanca Aurora

Exp.09-PD-3/2009 Pla de Millora Urbana per a canvi d'ús de part del soterrani a Av Pau Casals, 35
Exp.07-PD-1/2009 Pla Especial Façana Marítima (PE-3)
05/10/2016 13:03 - Registre de publicació
Documents
Exp.00 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de LLoret de Mar
05/10/2016 12:48 - Registre de publicació

Versió en format text refós que incorpora totes les modificacions del POUM aprovades i publicades fins a la data.

VOLUM VI. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística.pdf
Reculades en zona 2.5 superiors a les determinades pel POUM

 
PLÀNOLS D'ORDENACIÓ
(links plànols d'ordenació sobre la cuadrícula)

quadre def

 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

 

VOLUM I. MEMÒRIA INFORMATIVA. ANTECEDENTS 

Memòria Informativa. Antecedents

 

VOLUM II. ANNEX INFORMATIU I. FITXES DELS EQUIPAMENTS

Fitxes dels equipaments

 

VOLUM III. ANNEX INFORMATIU II. LA CARTA ARQUEOLÒGICA. FITXES DE L'INVENTARI ARQUITECTÒNIC DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Carta Arqueològica
Fitxes de l'inventari arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

VOLUM IV: MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

Memòria Descriptiva i Justificativa

 

VOLUM IV': MEMÒRIA SOCIAL 

Memòria Social

 

VOLUM V: AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

Agenda i Avaluació Econòmica

 

VOLUM VII. ANNEX NORMATIU. FITXES GRÀFIQUES DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT

Fitxes gràfiques dels instruments de planejament
 
Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) del 1 al 23
Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) del 24 al 47
Plans de Millora Urbana (PMU)
Plans Especials Urbanístics (PE)
Plans Parcials Urbanístics (PPU)

 

VOLUM VIII. CATÀLEGS DE BÉNS PROTEGITS I DE MASIES EN SÒL NO URBANITZABLE

Cataleg de béns protegits i masies.pdf

 

VOLUM IX. CONVENIS URBANÍSTICS RELACIONATS AMB EL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Relacio de convenis
Solmar - Santa Clotilde Nord (28/10/2005)
Solmar - (Modificació) Santa Clotilde Nord (21/07/2006)
Constmoblanc (2/11/2005)
Font de Sant Llorenç (3/11/2005)
Rigat - Sector Fenals (3/11/2005)
Aiguavivapark, SL - Urcasa (3/11/2005)
Sant Quirze (7/11/2005)
Càmping Santa Elena (10/11/2005)
Golf l'Àngel de Lloret (11/11/2005)
Residencial Turó Mar, CB (11/11/2005)
Càmping Tucan (28/04/2006)
Costa Encantada (24/05/2006)
Nova Lloret - Monjora (24/05/2006)
Solterra (24/05/2006)
Mas Romeu - Salieta (24/02/2006)
Plaça de Braus (29/05/2006)

 

VOLUM X: ANNEX JUSTIFICATIU DELS CÀLCULS HIDRÀULICS DE LES RIERES 

Annex justificatiu dels càlculs hidràulics de les rieres


VOLUM XI: INFORME MEDIAMBIENTAL
 

Informe Mediambiental

 

VOLUM XII: INFORME DE LES AL·LEGACIONS

Informe de les al·legacions

 

VOLUM XIII: ANNEX. ESTUDI DEL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA 

Annex. Estudi del sistema d'abastament d'aigua


VOLUM XIV: ANNEX DEL SISTEMA DE SANEJAMENT

Annex. Estudi del sistema de sanejament
Documents

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores