Convocatorias de ayudas y subvenciones

Convocatòria per a la concessió de SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, DE L’EXERCICI 2020.
05/03/2021 10:21 - Registro de publicación

Información general

És objecte de les presents Bases la regulació del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a la realització d’activitats de caire juvenil i cultural, en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvencions, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre (d’ara en endavant LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (en endavant (RLGS), i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Bases

Plazo de exposición: Es poden presentar al.legacions del 8 de març al 2 d'abril de 2021

Resoluciones

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 08/03/2021 al 02/04/2021

Lugar de presentación

La presentació de la sol·licitud i justificació es realitzarà mitjançant els registres electrònics que l’Ajuntament de Lloret de Mar té a disposició de la ciutadania. És a dir, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

Plazo de la solicitud

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas