Reglaments i ordenances

75 anuncis
Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
09/03/2017 13:58 - Registre de publicació

Amb aquest reglament, doncs, es pretén facilitar l’accés a la documentació d’aquest Servei d’Arxiu establint criteris de transparència i eficàcia administrativa, però alhora, protegint la intimitat de les persones i garantint la conservació dels documents que formen part del patrimoni històric del municipi.

Per a l’elaboració d’aquest reglament s’ha consultat la legislació vigent en matèria d’accés a la documentació i s’ha valorat, tanmateix, l’experiència acumulada pel personal d’aquest Servei d’Arxiu, que durant molts anys ha estat en contacte diari amb les peticions i sol·licituds dels ciutadans.

Entra en vigor el 21/07/2008

Documents associats:
Reglament intern del Museu del Mar de Lloret de Mar
09/03/2017 13:55 - Registre de publicació

El Museu del Mar de Lloret de Mar és una unitat administrativa, adscrita als Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Secció de Cultura, Unitat de Patrimoni Cultural, a l’organització del qual pertany, perquè no té personalitat jurídica pròpia, si bé té caràcter permanent i manca d’ànim de lucre, dedicat al servei de la societat i del seu desenvolupament, obert al públic, que reuneix béns culturals mobles, els conserva, documenta, estudia i difon.

 

Entra en vigor el 4/07/2008

Documents associats:
Reglament per a la gestió dels serveis i activitats a donar a les platges de Lloret
09/03/2017 13:47 - Registre de publicació

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions i els serveis que es donen en totes i cadascuna de les platges i zones de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de Lloret de Mar, així com regular els usos i les activitats que qualsevol persona física o jurídica vulgui realitzar-hi, amb la finalitat d’oferir uns serveis de qualitat, que satisfacin les expectatives dels usuaris, que siguin respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge del nostre litoral.

Els comportaments dels usuaris i usuàries de les platges del municipi no són objecte del present Reglament. Aquests hauran de respectar les condicions i normes de conducta generals que recull l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar.

En aquest sentit, la imposició de qualsevol sanció prevista en aquest Reglament al titular de l’activitat o servei no eximeix els seus clients de la responsabilitat en les infraccions a què hagin pogut incórrer d’acord amb el règim sancionador establert en l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar.

Entra en vigor l'11 d'octubre de 2014

 

Reglament del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar
09/03/2017 13:44 - Registre de publicació

El Casal s’anomena Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar, i s’ubica a l’edifici de la Casa de la Cultura de la plaça de Pere Torrent, 2 d’aquesta vila. En l’esmentat edifici té la seu i domicili aquest Casal Municipal de la Gent Gran.

El Casal Municipal de la Gent Gran és un equipament públic municipal dedicat a la gent gran, que té per objecte la promoció i la participació d’aquests com a membres actius de la societat civil. Per tal d’aconseguirho es tindrà una cura especial en:

 • a) La realització de la persona.
 • b) El foment de l’associacionisme.
 • c) El desenvolupament d’activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals.
 • d) La valoració i promoció de les iniciatives dels usuaris.

 Són objectius del Casal Municipal de la Gent Gran promocionar el benestar, fomentar la convivència, la integració i la relació amb el medi social, així com qualsevol altra actuació orientada a la mateixa finalitat mitjançant les relacions humanes. Fomentar activitats culturals, formatives, recreatives i els serveis necessaris.

És un casal obert i gratuït que, lligat amb altres entitats i grups socials dedicats a la gent gran, facilita la tasca de reincorporació i presència efectiva dels seus usuaris i usuàries en altres àmbits.

 Les installacions del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar són propietat de l’Ajuntament de Lloret, el qual exerceix les funcions de direcció, supervisió i coordinació d’aquest equipament a través de la seva Àrea de Serveis a la Persona, concretament a la secció de Benestar i Família.

Entra en vigor el 19/10/2012

Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Lloret de Mar"
09/03/2017 13:39 - Registre de publicació

 El present reglament té per objecte ordenar i regular l’ús de la Marca col·lectiva Comunitària registrada amb el nº 11504859 “Lloret de Mar” en el tràfic econòmic i preservar la seva imatge de qualitat.

  La Marca col·lectiva “Lloret de Mar” té per objecte distingir en el tràfic econòmic productes o serveis de persones físiques o jurídiques que desenvolupin l’activitat empresarial o professional a l’àmbit de la ciutat de Lloret de Mar o que hi dirigeixin els seus productes o serveis.

Entra en vigor el 13 d'agost de 2013

Documents associats:
Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar
09/03/2017 13:19 - Registre de publicació

Aquestes normes tenen com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels centres cívics i dels locals socials de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que són els anomenats de la següent manera: del Molí, de Can Ballell, de Can Sabata, de Can Carbó, del Rieral, del Fòrum, de les Aigües i els locals del pàrquing de Costa Carbonell. Se sotmetran igualment a la regulació prevista en aquest reglament els centres cívics i locals socials de l’Ajuntament que es creïn en el futur.

Tots els ciutadans i ciutadanes, grups, associacions o entitats socials que vulguin fer ús d’aquests equipaments, estan obligats a respectar el que estableix en aquest document.

A efectes d’aquest reglament, s’entén com a entitat social aquella l’objecte de la qual sigui el foment, la millora i defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els centres cívics i locals socials que es creïn o s’habilitin en un futur també passaran a ser regulats per aquest reglament.

Entra en vigor el 22/11/2013

Documents associats:
Reglament regulador del Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar
09/03/2017 13:13 - Registre de publicació

El Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats, així com les seves finalitats i representativitat a fi i efecte de fer possible una correcte política municipal de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Concretament, els objectius fonamentals que pretén el Registre són:

 •  Obtenir i actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
 •  Conèixer els seus objectius i la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les seves activitats.
 •  Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió, a banda de propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.

Aprovat pel Ple Municipal 9/12/2013
Entra en vigor  6/02/2014

 

Documents associats:
Reglament de Règim Interior del Mercat Setmanal de Lloret de Mar
09/03/2017 13:08 - Registre de publicació

El present reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en el mercat ambulant de Lloret de Mar. El seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets dels consumidors.

Les normes del present reglament seran d’aplicació en el mercat setmanal, situat a l’avinguda del Rieral, en el tram comprés entre l’avinguda Senyora de Rosell i el carrer Carles Rahola, en el seu tram interior.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificació de l’esmentat emplaçament, en consideració als interessos del mercat o per necessitats urbanístiques o d’altres.

Es podrà autoritzar la celebració d’altres mercats i fires en dies i horaris variables. A menys que hi hagin raons extraordinàries o especials que ho aconsellin, no s’escauran en el dia de celebració del mercat setmanal.

Aprovat pel Ple de 30/11/2015

Entra en vigor el 07/03/2016

Reglament de la Biblioteca Municipal de Lloret Mar
09/03/2017 13:02 - Registre de publicació

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la gestió dels espais i de la prestació dels serveis de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, per tal de garantir el seu bon funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius. Serà d'aplicació a totes les persones usuàries de la Biblioteca Municipal.

Aprovat pel Ple Municipal de data 16/02/2015

Entra en vigor el 19 de juny de 2015

Documents associats:
Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental
09/03/2017 12:49 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té l’objecte de regular aquelles activitats que la LPCAA i la LAEPAR i la normativa que les desenvolupa no inclouen en els seus diferents règims de tramitació, o bé deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat d’ajustar-ne els procediments per tramitar-les.

També és objecte d’aquesta Ordenança fer més entenedors els procediments, així com especificar la documentació que és necessària, per a la tramitació de sol·licituds de noves activitats sota el règim de comunicació prèvia.

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 21/10/2013

Entre en vigor el 30/11/2013

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers