Reglaments i ordenances

88 anuncis
Reglament de Règim Interior del Mercat Setmanal de Lloret de Mar
09/03/2017 13:08 - Registre de publicació

El present reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en el mercat ambulant de Lloret de Mar. El seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets dels consumidors.

Les normes del present reglament seran d’aplicació en el mercat setmanal, situat a l’avinguda del Rieral, en el tram comprés entre l’avinguda Senyora de Rosell i el carrer Carles Rahola, en el seu tram interior.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificació de l’esmentat emplaçament, en consideració als interessos del mercat o per necessitats urbanístiques o d’altres.

Es podrà autoritzar la celebració d’altres mercats i fires en dies i horaris variables. A menys que hi hagin raons extraordinàries o especials que ho aconsellin, no s’escauran en el dia de celebració del mercat setmanal.

Aprovat pel Ple de 30/11/2015

Entra en vigor el 07/03/2016

Reglament de la Biblioteca Municipal de Lloret Mar
09/03/2017 13:02 - Registre de publicació

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la gestió dels espais i de la prestació dels serveis de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, per tal de garantir el seu bon funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius. Serà d'aplicació a totes les persones usuàries de la Biblioteca Municipal.

Aprovat pel Ple Municipal de data 16/02/2015

Entra en vigor el 19 de juny de 2015

Documents associats:
Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental
09/03/2017 12:49 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té l’objecte de regular aquelles activitats que la LPCAA i la LAEPAR i la normativa que les desenvolupa no inclouen en els seus diferents règims de tramitació, o bé deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat d’ajustar-ne els procediments per tramitar-les.

També és objecte d’aquesta Ordenança fer més entenedors els procediments, així com especificar la documentació que és necessària, per a la tramitació de sol·licituds de noves activitats sota el règim de comunicació prèvia.

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 21/10/2013

Entre en vigor el 30/11/2013

Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la contrucció
07/02/2017 13:01 - Registre de publicació

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció generats en els obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la d'atorgament de els llicències municipals d'obres.

Ordenança municipal de regulació i control de l'ús i dels actes de foc a Lloret de Mar
07/02/2017 12:59 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té per objecte establir la normativa a què es troben subjectes totes les activitats en què es faci ús del foc, o en les quals el foc hi sigui un element partícip, des de la perspectiva de disminuir al mínim el risc d’incendi o accident, garantir la seguretat de les persones i dels béns, així com evitar les possibles molèsties a la ciutadania.

Ordenança Reguladora dels Usos Permesos en Sòl Privat Lliure d'Edificació ("Retranqueig Privat")
07/02/2017 11:59 - Registre de publicació

 La present ordenança té per objecte la regulació dels espais de sòl privat lliure d’edificació coneguts com a « retranqueigs privats » que confronten per una banda amb la via pública i, per l’altra, amb establiments comercials o amb establiments de restauració.

Ordenança reguladora del vol de la via pública amb mostres comercials de Lloret de Mar
07/02/2017 11:41 - Registre de publicació

En data 11 d’abril de 2012 es presenta l’esborrany de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, a la Comissió. Durant dos mesos aquest esborrany ha estat objecte de debat, i els diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs aquelles que han assolit un consens majoritari.

La present l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf anterior, i dóna compliment a allò previst en l’article 29 de la nova Ordenança de la Via Pública establint una regulació específica en relació a l’ocupació de la via pública amb mostres comercials.

Reglament del Consell Municipal d'Educació de Lloret Mar, aprovat pel Ple de data 21/09/2015
22/12/2016 10:38 - Registre de publicació

El Consell Municipal d’Educació de Lloret de Mar es concep com un organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Entra en vigor el 20 de gener de 2016

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques