Calendari Fiscal

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2018:

 

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2017 del 10 de gener al 9 de març
gener -2018 del 9 de febrer al 9 d'abril
febrer - 2018 del 8 de març al 7 de maig
març - 2018 del 9 d'abril al 8 de juny
abril - 2018 del 10 de maig al 9 de juliol
maig - 2018 del 8 de juny al 7 d'agost
juny- 2018 de l'11 de juliol al 12 de setembre
juliol - 2018 del 9 d'agost al 8 d'octubre
agost -2018 del 10 de setembre al 9 de nov.
setembre - 2018 de l'11 d'octubre a l'11 de desembre
octubre - 2018 del 9 de novembre al 8 gener-19
novembre -2018

del 7 de desembre al 6 febrer-19

4t trimestre 2017 (oct-des)

del 16 de gener al 15 de març-2018

1r trimestre 2018

del 13 d'abril al 12 de juny

2n trimestre 2018 (abril-juny)

de l'11 de juliol al 12 de setembre

3r trimestre 2017 (juliol-setembre)

de l'11  d'octubre a l'11 de desembre

Taxes i arbitris - Anual

de l'11 de juny al 10 d'agost

Taxes i arbitris - Annex

del 15 d'octubre al 14 de desembre

Cementiri -Anual-

de l'11 de juny al 10 d'agost

Guarderia municipal gener del 29 de desembre al 2 de març-18
febrer de l'1 de febrer al 3 d'abril
març de l'1 de març al 2 de maig
abril del 29 de març al 28 de maig
maig del 30 d'abril al 29 de juny
juny del 31 de maig al 30 de juliol
juliol del 29 de juny al 28 d'agost
agost del 31 de juliol al 2 d'octubre
setembre del 31 d'agost al 30 d'oct.
octubre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
novembre del 31 d'octubre al 31 de des.
desembre del 30 de nov. al 29 de gener-19
I.A.E -Anual-  del 9 d'agost al 8 d'octubre
I.B.I -Anual-  del 11 de juny al 10 d'agost
I.B.I -Annex-  del 15 d'octubre al 14 de desembre
I.V.T.M -Anual-  de l'1 de març al 2 de maig
I.V.T.M -Annex-  del 28 de juny al 27 d'agost
Mercat diari 1r trimestre del 30 de gener al 29 de març
Mercat diari 2n trimestre del 30 d'abril al 29 de juny
Mercat diari 3r trimestre del 31 de juliol a l'1 d'octubre
Mercat diari 4t trimestre del 29 d'octubre al 28 de des.
Mercat setmanal 1r semestre del 29 de març al 28 de maig
Mercat setmanal
2n semestre del 28 de setembre al 27 de nov.
Rústica -Annual- del 11 de juny a l'10 d'agost
Parquings 1r trimestre del 15 de gener al 14 de març
Parquings 2n trimestre del 5 d'abril al 4 de juny
Parquings 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Parquings 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Parquings-Annual- del 1 d'octubre al 30 de nov.
Teleassistència domiciliari 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Gossos -Annual- de l'1 de març al 2 de maig
Escoles i Cursets 17-18  2n trimestre del 22 de gener al 21 de març
Escoles i Cursets 17-18  3r trimestre del 18 d'abril al 19 de juny
Escoles i Cursets 18-19  1r trimestre del 15 d'octubre al 14 de desembre

Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2018 seràn les següents:

 

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual Del 14 al 16 de cada mes
Aigua trimestral Del 17 al 19 de gener, abril, juliol i octubre
Taxes i Arbitris anual Del 4 al 6 de juliol
Taxes i Arbitris annex Del 15 al 17 d'octubre
Cementiri anual Del 4 al 6 de juliol
Guarderia mensual Del 16 al 18 de cada mes
Impost d'activitats econòmiques Del 31 d'agost al 2 de setembre
I.B.I. anual Del 4 al 6 de juliol
I.B.I. annex Del 20 al 23 d'octubre
I.V.T.M anual Del 27 al 31 de març
I.V.T.M annex De l'11 al 14 de juliol
Mercat diari trimestral  Del 15 al 17 de febrer, maig, agost i novembre
Mercat setmanal semestral  Del 13 al 15 d'abril, octubre
Rústica anual  Del 4 al 6 de juliol
Pàrquins trimestrals  Del 15 al 17 de gener, maig, juliol i octubre
Pàrquins anual  Del 10 al 14 d'Octubre
Gossos anual  Del 27 al 31 de març
Escoles i Cursets 16-17/17-18 1T, 2t,3t,1t
 Del 27 al 29 de gener, abril i octubre

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica