Calendari Fiscal

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2019:

Degut als problemas tècnics i informàtics patits recentment, s'ha hagut d'ampliar i modificar alguns dels terminis inicalment previstos pel cobrament d'imposos, taxes i preus publics municipals. A la taula següent es poden consultar en color verd les ampliacions i modificacions de termini.

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2018 del 16 de gener al 15 de març
gener -2019 de l'11 de febrer al 10 d'abril
febrer - 2019 de l'11 de març al 10 de maig
març - 2019 de l'11 d'abril al 10 de juny
abril - 2019 del 10 de maig al 9 de juliol
maig - 2019 del 10 de juny al 9 d'agost
juny- 2019 de l'11 de juliol al 10 de setembre
juliol - 2019 del 9 d'agost al 23 de setembre i del 24 d'octubre al 15 nov.
agost -2019 del 12 de setembre al 23 de set. i del 24 d'oct. al 12 de desembre
setembre - 2019 Del 4 de desembre de 2019 al 27 de febrer 2020 *
octubre - 2019 Del 4 de desembre de 2019 al 27 de febrer 2020 *
novembre -2019

Del 4 de desembre de 2019 al 27 de febrer 2020 *

4t trimestre 2018 (oct-des)

del 16 de gener al 15 de març-2019

1r trimestre 2019

de l'11 d'abril al 10 de juny

2n trimestre 2019 (abril-juny)

de l'11 de juliol al 10 de setembre

3r trimestre 2019 (juliol-setembre)

Del 4 de desembre de 2019 al 27 de febrer 2020 *

Taxes i arbitris - Anual

del 13 de juny al 10 de setembre

Taxes i arbitris - Annex

del 28 d'octubre al 27 de desembre

Cementiri -Anual-

del 13 de juny al 10 de setembre

Guarderia municipal gener del 2 de gener a l'1 de març-19
febrer de l'1 de febrer al 1 d'abril
març de l'1 de març al 30 d'abril
abril de l'1 d'abril al 31 de maig
maig del 30 d'abril a l'1 de juliol
juny del 31 de maig al 30 de juliol
juliol de l'1 de juliol al 2 de setembre
agost del 31 de juliol al 23 de set. i del 24 d'oct. al 6 de nov.
setembre del 2 de setembre al 23 de set. i del 24 d'oct. al 4 de des.
octubre del 28 d'octubre al 27 de des.
novembre del 31 d'octubre al 30 de des.
desembre del 2 de des. al 3 de febrer-20
I.A.E -Anual-  del 9 d'agost al 24 de set. i del 24 d'octubre al 15 de nov.
I.B.I -Anual-  del 13 de juny al 10 de setembre
I.B.I -Annex-  del 28 d'octubre al 27 de desembre
I.V.T.M -Anual-  de l'1 de març al 30 d'abril
I.V.T.M -Annex-  del 28 de juny al 27 d'agost
Mercat diari 1r trimestre del 30 de gener al 29 de març
Mercat diari 2n trimestre del 29 d'abril al 28 de juny
Mercat diari 3r trimestre del 31 de juliol al 24 de set. i del 24 d'oct. al 6 de nov.
Mercat diari 4t trimestre del 28 d'octubre al 27 de des.
Mercat setmanal 1r semestre del 29 de març al 28 de maig
Mercat setmanal
2n semestre del 28 d'oct. al 27 de desembre
Rústica -Annual- del 13 de juny al 10 de setembre
Parquings 1r trimestre del 15 de gener al 14 de març
Parquings 2n trimestre del 5 d'abril al 4 de juny
Parquings 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Parquings 4t trimestre del 28 d'octubre al 27 de des.
Parquings-Annual- del 28 d'octubre al 27 de des.
Teleassistència domiciliari 1r trimestre del 15 de gener al 14 de març
Teleassistència domiciliari 2n trimestre del 5 d'abril al 4 de juny
Teleassistència domiciliari 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre del 28 d'octubre al 27 de des.
Gossos -Annual- de l'1 de març al 30 d'abril
Escoles i Cursets 18-19  2n trimestre del 22 de gener al 21 de març
Escoles i Cursets 18-19  3r trimestre del 18 d'abril al 19 de juny
Escoles i Cursets 19-20  1r trimestre del 17 d'octubre al 16 de desembre

(*)- L’emissió de tríptics, durant el període de cobrament voluntari, la durà a terme l’ oficina d’Aqualia situada al Carrer Francesc Campderà 1 de Lloret de Mar, i atendrà a tots els usuaris ja siguin particulars o empreses, a partir del dia 4 de desembre de 2019.
(*)- Els rebut emesos no es podran consultar a la nostra recaptació i per tant tampoc a la seu electrònica
Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2019 seràn les següents:

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual juliol 2019 14/08/2019
Aigua mensual agost 2019 16/09/2019
Aigua mensual setembre 2019 09/12/2019
Aigua mensual octubre 2019 27/12/2019
Aigua mensual novembre 2019 16/01/2020
Aigua 3r trimestre 2019 09/12/2019
Aigua mensual Del 14 al 17 de cada mes
Aigua trimestral Del 15 al 17 de gener, abril, juliol i octubre
Taxes i Arbitris anual 1r termini 5/07/2019; 2n term. 5/08/2019
Taxes i Arbitris annex 22/11/2019
Cementiri anual Del 5 al 8 de juliol
Guarderia mensual agost 19/08/2019
Guarderia mensual setembre 18/09/2019
Guarderia mensual octubre 4/11/2019
Guarderia mensual Del 16 al 18 de cada mes
Impost d'activitats econòmiques Del 31 d'agost al 2 de setembre
I.A.E -Anual-  3/09/2019
I.B.I. anual 1r term. 5/07/2019; 2n term. 5/08/2019
I.B.I. annex 22/11/2019
I.V.T.M anual Del 2 al 5 d'abril
I.V.T.M annex De 15 al 17 de juliol
Mercat diari 3r trimestre 19/08/2019
Mercat diari trimestral  Del 15 al 19 de febrer, maig, agost i novembre
Mercat setmanal 2n semestre 19/11/2019
Mercat setmanal semestral  Del 13 al 15 d'abril, octubre
Rústica anual  Del 5 al 8 de juliol
Pàrquins 4t trimestre 15/11/2019
Pàrquins trimestrals  Del 15 al 17 de gener, maig, juliol i octubre
Pàrquins anual  19/11/2019
Gossos anual  Del 2 al 5 d'abril
Escoles i Cursets 18-19/18-19 1T, 2t,3t,1t
 Del 27 al 29 de gener, abril i octubre
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre 15/11/2019

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores