Calendari Fiscal

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2019:

 

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2018 del 16 de gener al 15 de març
gener -2019 de l'11 de febrer al 10 d'abril
febrer - 2019 de l'11 de març al 10 de maig
març - 2019 de l'11 d'abril al 10 de juny
abril - 2019 del 10 de maig al 9 de juliol
maig - 2019 del 10 de juny al 9 d'agost
juny- 2019 de l'11 de juliol al 10 de setembre
juliol - 2019 del 9 d'agost al 8 d'octubre
agost -2019 del 12 de setembre a l'11 de nov.
setembre - 2019 de l'11 d'octubre al 10 de desembre
octubre - 2019 de l'11 de novembre al 10 gener-20
novembre -2019

de l'11 de desembre al 10 febrer-20

4t trimestre 2018 (oct-des)

del 16 de gener al 15 de març-2019

1r trimestre 2019

de l'11 d'abril al 10 de juny

2n trimestre 2019 (abril-juny)

de l'11 de juliol al 10 de setembre

3r trimestre 2019 (juliol-setembre)

de l'11  d'octubre al 10 de desembre

Taxes i arbitris - Anual

del 13 de juny al 10 de setembre

Taxes i arbitris - Annex

del 17 d'octubre al 6 de desembre

Cementiri -Anual-

del 13 de juny al 10 de setembre

Guarderia municipal gener del 2 de gener a l'1 de març-19
febrer de l'1 de febrer al 1 d'abril
març de l'1 de març al 30 d'abril
abril de l'1 d'abril al 31 de maig
maig del 30 d'abril a l'1 de juliol
juny del 31 de maig al 30 de juliol
juliol de l'1 de juliol al 2 de setembre
agost del 31 de juliol al 30 de setembre
setembre del 2 de setembre al 4 de nov.
octubre de l'1 d'octubre al 2 de des.
novembre del 31 d'octubre al 30 de des.
desembre del 2 de des. al 3 de febrer-20
I.A.E -Anual-  del 9 d'agost al 8 d'octubre
I.B.I -Anual-  del 13 de juny al 10 de setembre
I.B.I -Annex-  del 17 d'octubre al 16 de desembre
I.V.T.M -Anual-  de l'1 de març al 30 d'abril
I.V.T.M -Annex-  del 28 de juny al 27 d'agost
Mercat diari 1r trimestre del 30 de gener al 29 de març
Mercat diari 2n trimestre del 29 d'abril al 28 de juny
Mercat diari 3r trimestre del 31 de juliol al 30 de set.
Mercat diari 4t trimestre del 28 d'octubre al 27 de des.
Mercat setmanal 1r semestre del 29 de març al 28 de maig
Mercat setmanal
2n semestre del 27 de setembre al 26 de nov.
Rústica -Annual- del 13 de juny al 10 de set.
Parquings 1r trimestre del 15 de gener al 14 de març
Parquings 2n trimestre del 5 d'abril al 4 de juny
Parquings 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Parquings 4t trimestre de l'1 d'octubre al 2 de des.
Parquings-Annual- del 30 de set. al 29 de nov.
Teleassistència domiciliari 1r trimestre del 15 de gener al 14 de març
Teleassistència domiciliari 2n trimestre del 5 d'abril al 4 de juny
Teleassistència domiciliari 3r trimestre del 4 de juliol al 3 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre de l'1 d'octubre al 2 de des.
Gossos -Annual- de l'1 de març al 30 d'abril
Escoles i Cursets 18-19  2n trimestre del 22 de gener al 21 de març
Escoles i Cursets 18-19  3r trimestre del 18 d'abril al 19 de juny
Escoles i Cursets 19-20  1r trimestre del 17 d'octubre al 16 de desembre

Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2019 seràn les següents:

 

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual Del 14 al 17 de cada mes
Aigua trimestral Del 15 al 17 de gener, abril, juliol i octubre
Taxes i Arbitris anual 1r termini 5/07/2019; 2n term. 5/08/2019
Taxes i Arbitris annex Del 20 al 23 d'octubre
Cementiri anual Del 5 al 8 de juliol
Guarderia mensual Del 16 al 18 de cada mes
Impost d'activitats econòmiques Del 31 d'agost al 2 de setembre
I.B.I. anual 1r term. 5/07/2019; 2n term. 5/08/2019
I.B.I. annex Del 20 al 23 d'octubre
I.V.T.M anual Del 2 al 5 d'abril
I.V.T.M annex De 15 al 17 de juliol
Mercat diari trimestral  Del 15 al 19 de febrer, maig, agost i novembre
Mercat setmanal semestral  Del 13 al 15 d'abril, octubre
Rústica anual  Del 5 al 8 de juliol
Pàrquins trimestrals  Del 15 al 17 de gener, maig, juliol i octubre
Pàrquins anual  Del 10 al 14 d'Octubre
Gossos anual  Del 2 al 5 d'abril
Escoles i Cursets 18-19/18-19 1T, 2t,3t,1t
 Del 27 al 29 de gener, abril i octubre

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores