Calendari Fiscal

Us informem que amb l’entrada en vigor del RD 537/2020 de 22 de maig, s’aixeca la suspensió de tots els tràmits administratius, amb inclusió de l’àmbit tributari, amb efectes al dia 1 de juny de 2020.

En relació als padrons que ja estaven al cobrament amb l’entrada en vigor del RD 463/2020, i tenint en compte la vigència dels períodes de suspensió dels articles 33 RDL 8/2020 i article 53 del RDL 11/2020, els terminis en voluntària s’han ampliat en proporció als dies que s’han vist afectats per la suspensió.

En relació als padrons que el termini de pagament s’havia d’iniciar a partir del dia 14/03/2020, i s’han vist afectats per la suspensió dels articles 33 RDL 8/2020 i article 53 del RDL 11/2020 no s’han posat al cobrament, s’ha procedit a fixar els nous terminis de pagament voluntari.

Els tríptics de pagament, relatius als tributs amb ampliació del termini voluntari, es podran obtenir accedint a la carpeta ciutadana tramits.lloret.org/CarpetaCiutada/. Nomès en el supòsits que no sigui possible caldrà enviar un correu electrònic a tresoreria@lloret.cat 

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2020:

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2019 del 17 de gener a l'1 de juny
gener -2020 del 10 de febrer al 15 de juny
febrer - 2020 del 12 de març al 17 de juliol
març - 2020 de l'11 de juny al 10 de setembre
abril - 2020 de l'11 de juny al 10 de setembre
maig - 2020 de l'11 de juny al 10 de setembre
juny- 2020 del 15 de juliol al 14 de setembre
juliol - 2020 del 10 d'agost al 9 d'octubre
agost -2020 del 14 de setembre al 13 de set.
setembre - 2020 Del 15 d'octubre al 14 de desembre
octubre - 2020 Del 12 de setembre a l'11 de gener 2021
novembre -2020

De l'11 de desembre de 2020 al 10 de febrer 2021

4t trimestre 2019

del 17 de gener a l'1 de juny 2020

1r trimestre 2020

del 12 de juny al 20 d'agost

2n trimestre 2020

del 15 de juliol al 14 de setembre

3r trimestre 2020

Del 15 d'ctubre al 14 de desembre

Taxes i arbitris - Anual

del 29 de juny al 9 d'octubre

Taxes i arbitris - Annex I

del 16 de novembre al 22 de gener 2021

Cementiri -Anual-

del 29 de juny al 9 d'octubre

Llar d'infants 
 municipal

gener del 3 de gener al 2 de març
febrer del 3 de febrer al 8 de juny
març del 28 de febrer al 3 de juliol
abril No es cobren - No s'ha donat servei
maig No es cobren - No s'ha donat servei
juny del 15 de juny al 17 d'agost
juliol del 14 de setembre al 16 de novembre
agost del 14 de setembre al 16 de novembre
setembre del 30 de setembre al 29 de desembre
octubre del 30 de setembre al 29 de desembre
novembre de l'1 de des. a l'1 de febrer-21
desembre de l'1 de des. a l'1 de febrer-21
I.A.E -Anual-  del 10 d'agost al 05 de juliol-21
I.B.I -Anual-  del 29 de juny al 9 d'octubre
I.B.I -Annex-  del 16 de novembre al 22 de gener 2021
I.V.T.M -Anual-  del 28 de febrer al 3 de juliol
I.V.T.M -Annex I-  del 29 de juny al 28 d'agost
Mercat diari 1r trimestre del 31 de gener al 8 de juny
Mercat diari 2n trimestre del 15 de juny al 17 d'agost
Mercat diari 3r trimestre del 31 de juliol al 30 de setembre
Mercat diari 4t trimestre del 29 d'octubre al 28 de desembre
Mercat setmanal 1r semestre del 28 de setembre al 28 de desembre
Mercat setmanal
2n semestre del 28 de setembre al 28 de desembre
Rústica -Annual- del 29 de juny al 9 d'octubre
Parquings 1r trimestre del 14 de gener al 13 de març
Parquings 2n trimestre del 15 de juny al 17 d'agost
Parquings 3r trimestre del 6 de juliol al 18 de setembre
Parquings 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Parquings-Annual- del 28 de setembre al 27 de nov.
Teleassistència domiciliari 1r trimestre del 14 de gener al 13 de març
Teleassistència domiciliari 2n trimestre del 15 de juny al 17 d'agost
Teleassistència domiciliari 3r trimestre del 3 de juliol al 2 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Gossos i gats-Annual- del 28 de febrer al 3 de juliol


Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2020 seràn les següents:

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual desembre 2019 17/01/2020
Aigua mensual gener 2020 17/02/2020
Aigua mensual febrer 2020 16/03/2020
Aigua mensual març 2020 12/06/2020
Aigua mensual abril 2020 26/06/2020
Aigua mensual maig 2020 16/07/2020
Aigua mensual juny 2020 31/07/2020
Aigua mensual juliol 2020 14/08/2020
Aigua mensual agost 2020 16/09/2020
Aigua mensual setembre 2020 16/10/2020
Aigua mensual octubre 2020 16/11/2020
Aigua mensual novembre 2020 16/12/2020
Aigua 4t trimestre 2019 17/01/2020
Aigua 1r trimestre 2020 15/06/2020
Aigua 2n trimestre 2020 16/07/2020
Aigua 3r trimestre 2020 16/10/2020
 Taxes i arbitris municipals 
Taxes i Arbitris anual

06/07/2020(1 rebut);
06/07/2020 i 05/11/2020(2 rebuts)(*)

Taxes i Arbitris annex I 7/12/2020
 Cementiri 
Cementiri anual 06/07/2020
Llar infants -Lola Anglada i Els Pops
Llar d'infants mensual gener 16/01/2020
Llar d'infants mensual febrer 18/02/2020
Llar d'infants mensual març 10/03/2020
Llar d'infants mensual abril No es cobra- no hi ha servei
Llar d'infants mensual maig No es cobra- no hi ha servei
Llar d'infants mensual juny 15/06/2020
Llar d'infants mensual juliol 14/09/2020
Llar d'infants mensual agost 01/10/2020
Llar d'infants mensual setembre 15/10/2020
Llar d'infants mensual octubre 02/11/2020
Llar d'infants mensual novembre 02/12/2020
Llar d'infants mensual desembre 04/01/2021
 I.A.E 
I.A.E -Anual-  05/05/2021
Impost béns immobles
I.B.I. anual 06/07/2020 (1 rebut);
5/08/2020,5/10/2020,04/12/2020(3 rebuts)(*)
I.B.I. annex I 7/12/2020
I.V.T.M 
I.V.T.M anual 5/03/2020
I.V.T.M annex 16/07/2020
 Mercat 
Mercat diari 1r trimestre 18/02/2020
Mercat diari 2n trimestre 10/07/2020
Mercat diari 3r trimestre 10/09/2020
Mercat diari 4t trimestre 10/11/2020
Mercat setmanal 1r semestre 12/10/2020
Mercat setmanal 2n semestre 14/12/2020
 Rústica 
Rústica anual  06/07/2020
Pàrquings 
Conservació pàrquings -anual - 12/10/2020
Pàrquins 1r trimestre 17/01/2020
Pàrquins 2n trimestre 10/07/2020
Pàrquins 3r trimestre 10/08/2020
Pàrquins 4t trimestre 12/10/2020
Taxa tinença animals de companyia
Gossos i gats anual  5/03/2020
 Teleassistència domiciliaria 
 Teleassistència domiciliaria-1r trimestre  17/01/2020
Teleassistència domiciliaria-2n trimestre 15/06/2020
Teleassistència domiciliaria-3r trimestre 10/08/2020
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre 12/10/2020

(*)En el cas de sol·licitar un únic pagament, el càrrec s'efectuarà el dia 6/07/2020

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores