Calendari Fiscal

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2020:

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2019 del 17 de gener al 16 de març
gener -2020 del 10 de febrer al 9 d'abril
febrer - 2020 del 12 de març al 11 de maig
març - 2020 del 16 d'abril al 15 de juny
abril - 2020 de l'11 de maig al 10 de juliol
maig - 2020 de l'11 de juny al 10 d'agost
juny- 2020 del 15 de juliol al 14 de setembre
juliol - 2020 del 10 d'agost al 9 d'octubre
agost -2020 del 14 de setembre al 13 de set.
setembre - 2020 Del 15 d'octubre al 14 de desembre
octubre - 2020 Del 12 de setembre a l'11 de gener 2021
novembre -2020

De l'11 de desembre de 2020 al 10 de febrer 2021

4t trimestre 2019

del 16 de gener al 15 de març-2019

1r trimestre 2020

de l'11 d'abril al 10 de juny

2n trimestre 2020

de l'11 de juliol al 10 de setembre

3r trimestre 2020

Del 15 d'ctubre de 2020 al 14 de desembre 2020

Taxes i arbitris - Anual

del 12 de juny al 10 de setembre

Taxes i arbitris - Annex I

del 16 d'octubre al 15 de desembre

Cementiri -Anual-

del 12 de juny al 10 de setembre

Llar d'infants 
 municipal

gener del 3 de gener al 2 de març
febrer del 3 de febrer al 2 d'abril
març del 28 de febrer al 27 d'abril
abril del 2 d'abril a l'1 de juny
maig del 30 d'abril al 29 de juny
juny de l'1 de juny al 31 de juliol
juliol de l'1 de juliol al 31 d'agost
agost del 31 de juliol al 30 de setembre
setembre del 3 de setembre al 2 de novembre
octubre de l'1 d'octubre al 30 de novembre
novembre del 30 d'octubre al 29 de desembre
desembre de l'1 de des. a l'1 de febrer-21
I.A.E -Anual-  del 10 d'agost al 9 d'octubre
I.B.I -Anual-  del 12 de juny al 10 de setembre
I.B.I -Annex-  del 16 d'octubre al 15 de desembre
I.V.T.M -Anual-  del 28 de febrer al 27 d'abril
I.V.T.M -Annex I-  del 29 de juny al 28 d'agost
Mercat diari 1r trimestre del 31 de gener al 30 de març
Mercat diari 2n trimestre del 30 d'abril al 29 de juny
Mercat diari 3r trimestre del 31 de juliol al 30 de setembre
Mercat diari 4t trimestre del 29 d'octubre al 28 de desembre
Mercat setmanal 1r semestre del 30 de març al 29 de maig
Mercat setmanal
2n semestre del 28 de setembre al 27 de novembre
Rústica -Annual- del 12 de juny al 10 de setembre
Parquings 1r trimestre del 14 de gener al 13 de març
Parquings 2n trimestre del 6 d'abril al 5 de juny
Parquings 3r trimestre del 3 de juliol al 2 de setembre
Parquings 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Parquings-Annual- del 28 de setembre al 27 de nov.
Teleassistència domiciliari 1r trimestre del 14 de gener al 13 de març
Teleassistència domiciliari 2n trimestre del 6 d'abril al 5 de juny
Teleassistència domiciliari 3r trimestre del 3 de juliol al 2 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre de l'1 d'octubre al 30 de nov.
Gossos i gats-Annual- del 28 de febrer al 27 d'abril


Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2020 seràn les següents:

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual desembre 2019 17/01/2020
Aigua mensual gener 2020 17/02/2020
Aigua mensual febrer 2020 16/03/2020
Aigua mensual març 2020 17/04/2020
Aigua mensual abril 2020 15/05/2020
Aigua mensual maig 2020 15/06/2020
Aigua mensual juny 2020 16/07/2020
Aigua mensual juliol 2020 14/08/2020
Aigua mensual agost 2020 16/09/2020
Aigua mensual setembre 2020 16/10/2020
Aigua mensual octubre 2020 16/11/2020
Aigua mensual novembre 2020 16/12/2020
Aigua 4t trimestre 2019 17/01/2020
Aigua 1r trimestre 2020 17/04/2020
Aigua 2n trimestre 2020 16/07/2020
Aigua 3r trimestre 2020 16/10/2020
 Taxes i arbitris municipals 
Taxes i Arbitris anual 06/07/2020-05/11/2020(*)
axes i Arbitris annex I 10/11/2020
 Cementiri 
Cementiri anual 06/07/2020
Llar infants -Lola Anglada i Els Pops
Llar d'infants mensual gener 16/01/2020
Llar d'infants mensual febrer 18/02/2020
Llar d'infants mensual març 10/03/2020
Llar d'infants mensual abril 10/04/2020
Llar d'infants mensual maig 11/05/2020
Llar d'infants mensual juny 10/06/2020
Llar d'infants mensual juliol 10/07/2020
Llar d'infants mensual agost 10/08/2020
Llar d'infants mensual setembre 10/09/2020
Llar d'infants mensual octubre 10/10/2020
Llar d'infants mensual novembre 10/11/2020
Llar d'infants mensual desembre 10/12/2020
 I.A.E 
I.A.E -Anual-  03/09/2020
Impost béns immobles
I.B.I. anual 06/04/2020-05/06/2020-05/08/2020 i 05/10/2020(*)
I.B.I. annex I 10/11/2020
I.V.T.M 
I.V.T.M anual 5/03/2020
I.V.T.M annex 16/07/2020
 Mercat 
Mercat diari 1r trimestre 18/02/2020
Mercat diari 2n trimestre 11/05/2020
Mercat diari 3r trimestre 10/08/2020
Mercat diari 4t trimestre 10/11/2020
Mercat setmanal 1r semestre 10/04/2020
Mercat setmanal 2n semestre 10/10/2020
 Rústica 
Rústica anual  06/07/2020
Pàrquings 
Conservació pàrquings -anual - 10/10/2020
Pàrquins 1r trimestre 17/01/2020
Pàrquins 2n trimestre 10/04/2020
Pàrquins 3r trimestre 10/07/2020
Pàrquins 4t trimestre 10/10/2020
Gossos i gats anual  5/03/2020
 Teleassistència domiciliaria 
 Teleassistència domiciliaria-1r trimestre  17/01/2020
Teleassistència domiciliaria-2n trimestre 10/04/2020
Teleassistència domiciliaria-3r trimestre 10/07/2020
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre 10/10/2020

(*)En el cas de sol·licitar un únic pagament s'haurà de fer abans del 5/03/2020, en aquest cas el càrrec s'efectuarà el dia 6/07/2020

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores