Calendari Fiscal

Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2024:

Tribut Periode Periode de pagament
Aigua desembre -2023 del 17 de gener al 20 de març
gener -2024 del 15 de febrer al 19 d'abril
febrer - 2024 del 15 de març al 17 de maig
març - 2024 del 15 d'abril al 17 de juny
abril - 2024 del 16 de maig al 17 de juliol
maig - 2024 del 14 de juny al 16 d'agost
juny- 2024 del 15 de juliol al 16 de setembre
juliol - 2024 del 16 d'agost al 17 d'octubre
agost -2024 del 13 de setembre al 15 de nov.
setembre - 2024 Del 17 d'octubre al 18 de desembre
octubre - 2024 Del 15 de novembre al 17 de gener 2025
novembre -2024

Del 16 de desembre al 17 de febrer 2025

4t trimestre 2023

del 17 de gener al 20 de març

1r trimestre 2024

del 15 d'abril al 17 de juny

2n trimestre 2024

del 15 de juliol al 16 de setembre

3r trimestre 2024

Del 17 d'octubre al 18 de desembre

Taxes i arbitris - Anual

del 03 de maig al 29 de novembre

Taxes i arbitris - Annex I

del 20 de desembre al 21 de febrer 2025

Cementiri -Anual-

del 03 de maig al 29 de novembre

Llar d'infants 
 municipal

gener 2024 del 17 de gener al 20 de març
febrer 2024 del 15 de febrer al 19 d'abril
març 2024 del 15 de març al 17 de maig
abril 2024 del 15 d'abril al 17 de juny
maig 2024 del 16 de maig al 17 de juliol
juny 2024 del 14 de juny al 16 d'agost
juliol 2024 del 15 de juliol al 16 de setembre
agost 2024 del 16 d'agost al 17 d'octubre
setembre 2024 del 13 de setembre al 15 de novembre
octubre 2024 del 17 d'octubre al 18 de desembre
novembre 2024 del 15 de nov. al 17 de gener-25
desembre 2024 del 16 de des. al 17 de febrer-25
I.A.E -Anual-  del 9 d'agost al 5 de desembre
I.B.I urbana -Anual- del 3 d'abril al 31 d'octubre
Rústca -Anual- del 3 d'abril al 31 d'octubre
I.B.I urbana -Annex I- del 20 de des. al 21 de febrer-25
I.V.T.M -Anual-  de l'1 de març al 1 de juliol
I.V.T.M -Annex I-  de l'1 d'agost al 2 d'octubre
Mercat diari 1r trimestre 2024 del 26 de gener al 1 d'abril
Mercat diari 2n trimestre 2024 del 29 d'abril al 28 de juny
Mercat diari 3r trimestre 2024 del 26 de juliol al 30 de setembre
Mercat diari 4t trimestre 2024 del 28 d'octubre al 27 de desembre
Mercat setmanal 1r semestre 2024 del 28 de març al 31 de maig
Mercat setmanal
2n semestre 2024 del 27 de setembre al 29 de novembre
Rústica -Annual- del 3 d'abril al 31 d'octubre
Parquings 1r trimestre 2024 del 17 de gener al 20 de març
Parquings 2n trimestre 2024 del 05 d'abril al 07 de juny
Parquings 3r trimestre 2024 del 05 de juliol al 06 de setembre
Parquings 4t trimestre 2024 del 04 d'octubre al 09 de desembre
Parquings-Annual- del 28 de setembre al 29 de nov.
Teleassistència domiciliari 1r trimestre 2024 del 17 de gener al 20 de març
Teleassistència domiciliari 2n trimestre 2024 del 05 d'abril al 07 de juny
Teleassistència domiciliari 3r trimestre 2024 del 05 de juliol al 06 de setembre
Teleassistència domiciliari 4t trimestre 2024 del 04 d'octubre al 09 de desembre
Gossos i gats-Annual- de l'1 de març al 02 de maig
Servei d'Assistència domiciliària - SAD desembre 2023 17 de gener al 20 de març
gener 2024 15 de febrer al 19 d'abril
febrer 2024 15 de març al 17 de maig
març 2024 15 d'abril al 17 de juny
abril 2024 16 de maig al 17 de juliol
maig 2024 14 de juny al 16 d'agost
juny 2024 15 de juliol al 16 de setembre
juliol 2024 16 d'agost al 17 d'octubre
agost 2024 13 de setembre al 15 de nov.
setembre 2024 17 d'octubre al 18 de desembre
octubre 2024 15 de nov. al 17 de gener 2025
novembre 2024 16 de desembre al 17 de febrer 2025
Serveis de prevenció d'incendis forestals-Annual 5 de juny al 7 d'agost


Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2023 seràn les següents:

Tribut Data càrrec domiciliació
Aigua mensual desembre 2023 17/01/2024
Aigua mensual gener 2024 16/02/2024
Aigua mensual febrer 2024 15/03/2024
Aigua mensual març 2024 19/04/2024
Aigua mensual abril 2024 17/05/2024
Aigua mensual maig 2024 17/06/2024
Aigua mensual juny 2024 18/07/2024
Aigua mensual juliol 2024 16/08/2024
Aigua mensual agost 2024 18/09/2024
Aigua mensual setembre 2024 18/10/2024
Aigua mensual octubre 2024 15/11/2024
Aigua mensual novembre 2024 18/12/2024
Aigua 4t trimestre 2023 17/01/2024
Aigua 1r trimestre 2024 19/04/2024
Aigua 2n trimestre 2024 18/07/2024
Aigua 3r trimestre 2024 18/10/2024
 Taxes i arbitris municipals 
Taxes i Arbitris anual

05/07/2024

Taxes i Arbitris annex I 23/12/2024
 Cementiri 1
Cementiri anual 05/07/2024
Llar infants -Lola Anglada i Els Pops
Llar d'infants mensual gener 17/01/2024
Llar d'infants mensual febrer 16/02/2024
Llar d'infants mensual març 15/03/2024
Llar d'infants mensual abril 19/04/2024
Llar d'infants mensual maig 17/05/2024
Llar d'infants mensual juny 17/06/2024
Llar d'infants mensual juliol 18/07/2024
Llar d'infants mensual agost 16/08/2024
Llar d'infants mensual setembre 18/09/2024
Llar d'infants mensual octubre 18/10/2024
Llar d'infants mensual novembre 15/11/2024
Llar d'infants mensual desembre 18/12/2024
 I.A.E 
I.A.E -Anual-  07/11/2024
Impost béns immobles
Anual - IBI urbana 05/07/2024
Anual - Rústica 05/07/2024
Annex I - IBI urbana 23/12/2024
I.V.T.M 
I.V.T.M anual 06/05/2024
I.V.T.M annex 05/08/2024
 Mercat 
Mercat diari 1r trimestre 09/02/2024
Mercat diari 2n trimestre 10/05/2024
Mercat diari 3r trimestre 09/08/2024
Mercat diari 4t trimestre 11/11/2024
Mercat setmanal 1r semestre 12/04/2024
Mercat setmanal 2n semestre 11/10/2024
Pàrquings 
Conservació pàrquings -anual - 11/10/2024
Pàrquins 1r trimestre 17/01/2024
Pàrquins 2n trimestre 12/04/2024
Pàrquins 3r trimestre 12/07/2024
Pàrquins 4t trimestre 11/10/2024
Taxa tinença animals de companyia
Gossos i gats anual  07/03/2024
 Teleassistència domiciliaria 
 Teleassistència domiciliaria-1r trimestre  17/01/2024
Teleassistència domiciliaria-2n trimestre 12/04/2024
Teleassistència domiciliaria-3r trimestre 12/07/2024
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre 11/10/2024
Servei d'assistència domiciliaria - SAD
Desembre 2023 17/01/2024
Gener 16/02/2024
Febrer 15/03/2024
Març 19/04/2024
Abril 17/05/2024
Maig 17/06/2024
Juny 18/07/2024
Juliol 16/08/2024
Agost 18/09/2024
Setembre 18/10/2024
Octubre 15/11/2024
Novembre 18/12/2024
Servei de prevenció d'incendis forestals
Anual 06/06/2024
2 REBUTS: Taxes i arbrits municipals
Anual 05/07/2024 i 05/09/2024
4 REBUTS: Impost Béns Immobles - I.B.I
Anual - IBI urbana

05/04/2024 | 06/06/2024 | 07/08/2024 | 07/10/2024

 

Informació addicional càrrecs domiciliats IBI urbana i Taxa de clavagueram

 

(*)I.B.I – Urbana, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 4 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2023.

Taxa de clavegueram i escombraries,com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 2 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2023.

 

Tramitació d'ALTES / BAIXES i MODIFICACIONS de domiciliacions bancàries

 

Dita petició, es podrà formalitzar per qualsevol dels canals que a continuació es detalla:

L'alta, baixa o modificació de les domiciliacions bancàries que hagin de tenir efectes als tributs que es relacionen al present calendari fiscal, s'han d'efectuar com a màxim el dia 01/03/2024.

 Les persones que es recullen a l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran utilitzar els mitjans telemàtics.

 

 

Plan especials de pagament - PEP

Per a facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix aquest règim especial de pagament.  El pagament dels tributs acollits al Pla especial de pagament es realitzarà en 9 quotes que resultaran de dividir l'import dels tributs liquidats a l'obligat tributari durant l'exercici immediatament anterior. Les primeres quatre quotes resulten dels imports previstos en base a l’exercici anterior, i les cinc quotes restants seran de regularització per diferències d'imports entre les quotes calculades i els rebuts liquidats durant l'any en curs.

Termini sol·licitud per acollir-se al PEP

Primer dia : 01/02/2024 i darrer dia: 26/02/2024 (ambdós inclosos)

Dates de càrrec domiciliat de les quotes PEP

 •      05/03/2024 1a quota
 •      05/04/2024 2a quota
 •     06/05/2024 3a quota
 •     05/06/2024 4a quota
 •     05/07/2024 5a quota
 •     05/08/2024 6a quota
 •     05/09/2024 7a quota
 •      07/10/2024 8a quota
 •     05/11/2024 9a quota

 

Mitjans de pagament d'un PEP

 

En el tràmit de sol·licitud del PEP, cal indicar un número de compte bancari, degut a que les quotes, obligatòriament s’han de domiciliar. En cas de voler modificar el número de compte lliurat inicialment cal fer una sol·licitud/instància, indicant aquest fet i lliurant del dades del nou compte bancari. El tràmit es pot fer presencialment o telemàticament, d’acord amb la informació que consta a l’apartat canals de tramitació

 

Quins padrons es poden incloure en un PEP

 

 •        IVTM
 •        IBI Urbana i Rústega
 •    TAXA D’ESCOMBRARIES (inclou clavegueram, recollida, tractament i reciclatge d’escombraries i guals, tot dins del mateix tribut)
 •        CEMENTIRI

 

Import mínim per poder acollir-se a un PEP

 

La suma de tots els tributs que se poden incloure en un PEP no pot ser inferior a 500,00€ (amb referència als tributs e l’exercici anterior), el resultat mínim de la quota a ingressar mensualment no pot ésser inferior a 50€.

 

Import màxim d'un PEP

 

Quan la suma total dels imports que es poden incloure en els PEP’s superi els 30.000€, es podrà requerir la presentació de garantia, i condicionar l’eficàcia del pla autoritzat a la presentació d’aquesta garantia, malgrat que d’entrada el PEP serà provisionalment acceptat.

Import màxim d'un PEP

 

Persones físiques:

 • Telemàticament: clicant a l'enllaç TRAMITAR EN LÍNIA que apareix en aquest tràmit. Suport al telèfon 872 220 646 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, o via mail oac360@lloret.cat
 • Presencial:    
  • A l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), a la Plaça de la Vila, núm. 1. Cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: CITA PRÈVIA 
  • A l'Oficina de Correus de Lloret de Mar, al carrer Oliva, núm. 55 a través del registre ORVE. L'horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 hores.
 • Altres: a través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Persones jurídiques:

 • Només telemàticament: clicant a l'enllaç TRAMITAR EN LÍNIA que apareix en aquest tràmit.

 

Pròrroga d'un PEP per a exercicis successius a la petició inicial

 

L'alta en un PEP, implica que les dades romandran a la base de dades municipals. En cas que el contribuent no es manifesti en sentit contrari, els PEP s’entendran prorrogats pels exercicis successius, per tant s’entendrà que el contribuent desitja acollir-se al Pla Especial de Pagament sense necessitat que s’hagi de presentar una nova sol·licitud. Per demanar la baixa del Pla Especial de Pagament cal que es presenti instància per la qual es demani la baixa o modificació d’aquest sistema especial de pagament de tributs.

 

Conseqüències davant la manca de pagament d'alguna quota del PEP

 

La manca de pagament donarà lloc a l'anul·lació del Pla i en conseqüència, a la continuació del procediment recaptatori, en el moment en que es trobi la tramitació. És a dir si en el moment de retornar la quota, quan s’anul·la el PEP, algun dels tributs es troba encara en termini voluntari, es podrà efectuar la totalitat del pagament dins d’aquest termini, en cas que el termini voluntari ja hagi finalitzat, el tribut serà reclamat per via executiva.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques