Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

77 anuncis
Bases Tècniques per a l’adequació d’un habitatge de titularitat municipal ubicat al passatge del Grau núm. 1, 4rt, 2a de Lloret de Mar
02/06/2020 11:40 - Registre de publicació

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de maig de 2020 va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació d’un habitatge de titularitat municipal ubicat al passatge del Grau núm. 1, 4rt, 2a de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 31.740,02 € (Iva inclòs)

Termini d'exposició: 1 mes (del 22/08/2020 al 21/09/2020, a.i.)

Dates de publicació dels edictes:
- BOP GIRONA: 24/08/2020
- DOGC: 21/08/2020

Bases Tècniques per a la construcció de columbaris en el cementiri municipal de Lloret de Mar
17/06/2020 11:35 - Registre de publicació

Aprovació de la Bases Tècniques per a la construcció de columbaris en el cementiri municipal de Lloret de Mar, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 12/06/2020

Termini d'exposició: 1 mes (del 20/08/2020 al 21/09/2020 ,a.i.)

Dates de publicació dels edictes:
BOP Girona: 19/08/2020
DOGC: 19/08/2020

APROVACIÓ INICIAL de l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR.
14/08/2020 10:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el dia 28 de setembre de 2020

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia de 31/07/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

Publicacions:

SEU ELECTRÒNICA      14/08/2020
EL PUNT AVUI               13/08/2020
DOGC n. 8200                13/08/2020
BOP n. 157                     14/08/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 28 de setembre de 2020

Exposició pública del compte general 2019
12/08/2020 14:55 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Exposició pública i aprovació del padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques, matricula anual de 2020.
29/07/2020 10:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 8 de setembre 2020.

Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 9 i 23 amb la finalitat d’adoptar mesures tributàries extraordinàries a causa de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, prorrogat pels RD 476/2020, de 27 de març i RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aprovació provisional de l’adopció de mesures tributàries extraordinàries a causa de l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març 2020, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març i pel RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel que fa a l’OF. NÚM. 9. TAXA SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS I A L’ OF. NÚM. 23. ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
18/06/2020 11:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Edicte aprovació inicial Pla Prevenció Incendis Forestals 2020-2023
14/07/2020 09:00 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF) per al període 2020-2023

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOP

Publicació al BOP: 21/07/2020

Termini per presentar al·legacions: 02/09/2020 inclòs.

AMPLIACIO TERMINI D'INFORMACIO PUBLICA ESTUDI INFORMATIU I ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL NOU RAMAL AUTOPISTA C-32, TRAM: TORDERA-LLORET DE MAR
14/07/2020 12:15 - Registre de publicació

AMPLIACIO DEL TERMINI D'INFORMACIO PUBLICA DE L'ESTUDI INFORMATIU I DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR".

Termini d'exposició: 45 DIES HABILS

EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JULIOL 2020
13/07/2020 18:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 31 de juliol de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores