Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

77 anuncios
Anunci cobrament de quotes provincials i nacionals matricula impost sobre activitats econòmiques 2020
02/07/2020 10:45 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

Termini per efectuar l'ingrès: Del 16 de setembre al 20 de novembre 2020

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
02/07/2020 13:40 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.

Plazo de exposición: Pendent publicació BOP

Amb la finalitat de respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, aquestes Bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris de concessió d’ajuts extraordinaris destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a Lloret de Mar que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.

BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.
02/07/2020 13:35 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.

Plazo de exposición: Pendent publicacio BOP

S'han previst les següents línies de subvencions:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica al municipi.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 4. Adreçada a professionals autònoms establerts a Lloret de Mar per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial a Lloret de Mar 

ESTUDI INFORMATIU I ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "MILLORA GENERAL. NOU RAMAL AUTOPISTA C-32, BLANES-LLORET. TRAM: TORDERA-LLORET DE MAR.
02/07/2020 11:55 - Registro de publicación

ANUNCI DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'INFORMACIÓ PUBLICA DE L'ESTUDI INFORMATIU I DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES-LLORET. TRAM: TORDERA-LLORET DE MAR.

Plazo de exposición: 45 DIES

BASES BARRAQUES FESTA SANTA CRISTINA I CLON FESTIVAL 2020
29/06/2020 10:25 - Registro de publicación

Atorgament d'autorització d'ús privatiu per a l'ocupació temporal de la via pública, consistents en la instal·lació de 6 barres per la Festa de Santa Cristina i Clon Festival de l'11 de Juliol al 22 d'Agost 2020.

Plazo de exposición: Del 30/06 al 06/07/20

S'adjunten les bases, l'Annex II i la declaració responsable que cal presentar per l'atorgament d'autoritzacions. A la clàusula 5 consta la documentació a presentar.

 

 

EDICTE ANUNCI EN PROCEDIMENTS D'ACORD DE NOTIFICACIÓ SUBSIDIÀRIA DE LIQUIDACIONS VARIES
25/06/2020 15:05 - Registro de publicación

BOE 175 24/06/2020

Plazo de exposición: 15 dies

Documentos asociados:
EDICTE ANUNCI DE NOTIFICACIÓ EN PROCEDIMENTS RELATIUS A LA COMUNICACIÓ D'ACTES ADMINISTRATIUS
25/06/2020 14:55 - Registro de publicación

BOE NÚM. 175 DE 24/06/2020

Plazo de exposición: 15 dies

Documentos asociados:
AMPLIACIÓ OCUPACIÓ DE LES TERRASSES DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LLORET DE MAR
15/05/2020 13:55 - Registro de publicación

Plazo de exposición: .

El govern municipal ha acordat que els establiments de restauració de Lloret de Mar puguin ampliar les seves terrasses fins a un màxim del 100 % de l’ocupació actual, a partir del moment que el municipi entri a la Fase I del “Pla per a la transició cap a la nova normalitat”.

HORARI MÀXIM D'OBERTURA

Per Decret d’Alcaldia núm. 1061 de 18/05/2020, s'ha fixat com a horari màxim d'obertura fins a les 23 hores.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1078 de 26/05/2020, s’ha ampliat el termini d’obertura en una hora més, quedant fixat fins a les 00:00 hores (12 hores de la nit) - FASE I.

Posteriorment, per Decret d’Alcaldia núm. 1153 de 04/06/2020, s’ha ampliat el termini d’obertura en una hora més, quedant fixat fins a les 01:00 hores de la nit - FASE II.

Per Decret d'Alcaldia núm. 1383 de 19/06/2020, s'ha restablert l'horari de les terrasses al que determinen les Ordenances d'ocupació de via pública i de retranqueig privat.

EDICTE DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE REBUTS I LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT
22/06/2020 09:50 - Registro de publicación

.- Padró de la Taxa pel Serveis de Recollida, Trasnport i Reciclatge d'Escombraries , Taxa pel Serveis de Clavagueram i Taxa per entrada de vehicles en edificis i solars de l'exercici 2020. .- Padró de la Taxa per la Prestació de Serveis en el Cementiri Municipal de l'exercici 2020.

Plazo de exposición: 15 dies

Documentos asociados:
Aprovació provisional de l’adopció de mesures tributàries extraordinàries a causa de l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març 2020, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març i pel RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel que fa a l’OF. NÚM. 9. TAXA SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS I A L’ OF. NÚM. 23. ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
18/06/2020 11:10 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores