Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

117 anuncios
BASES AUTORITZACIONS ESPAIS/BARRES SANT ROMÀ 2021
04/11/2021 11:08 - Registro de publicación

Atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la via pública, consistents en la instal·lació de 6 espais/barres per la Festa Major de Sant Romà 2021.

Plazo de exposición: del 5 al 11 de novembre de 2021

04/11/2021. 

Les instàncies es podran presentar des del dia 5 al 11 de novembre de 2021 de forma electrònica https://tramits.lloret.org juntament amb la documentació requerida. En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores o via mail oac360@lloret.cat.

Documentació a presentar:

Declaració responsable ANNEX I

16/11/2021. Publicar decret requeriment documentació previa a l'adjudicació de l'autorització

17/11/2021. Publicació decret autorització

Modificació de pla especial urbanístic del Port Esportiu Cala Canyelles de Lloret de Mar
11/11/2021 08:20 - Registro de publicación

Segona modificació puntual del text refós del pla especial urbanístic del Port esportiu Cala Canyelles de Lloret de Mar.

Plazo de exposición: 1 mes (del 19/11/2021 al 20/12/201, a.i.)

Publicació edictes:
BOP Girona: 18/11/2021
diari El Punt Avui: 18/11/2021

EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES 2021
10/11/2021 08:28 - Registro de publicación

BOE NUM 265 DE 5 DE NOVEMBRE DE 2021

Plazo de exposición: 15 DIES

Desisitment tramitació modificació puntual del POUM de Lloret de Mar
04/11/2021 09:48 - Registro de publicación

Es fa públic un acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió de data 25 d’octubre de 2021

Plazo de exposición: 2 mesos

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 12/11/2021
Diari de Girona: 10/11/2021

Documentos asociados:
Informació pública de les BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2021/2022
05/11/2021 15:08 - Registro de publicación

Per la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2021, es van aprovar les Bases reguladores de CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2021/2022. De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

Plazo de exposición: del 8 de novembre al 7 de desembre, ambós inclosos

Edicte informatiu publicitat subvenció
04/11/2021 12:43 - Registro de publicación

Edicte publicitat atorgament subvenció Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)en matèria de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Lloret (2021)

Plazo de exposición: 05/12/2021

Documentos asociados:
Informació pública de les BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES DE SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT.
02/11/2021 10:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Des del 3 de novembre a l’1 de desembre de 2021

Per la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2021, es van aprovar les Bases Específiques per a la CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES DE SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT.

De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDT 14/2021 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
02/11/2021 08:33 - Registro de publicación

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 25 d’octubre de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 14/2021 del vigent pressupost de la Corporació. L'expedient se sotmet al tràmit d’informació pública per termini de quinze dies, amb publicació de l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província i tauler municipal d’anuncis.

Plazo de exposición: Del 3 al 23 de novembre de 2021

Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del camp de futbol del Molí
19/10/2021 10:48 - Registro de publicación

es fa públic que el projecte bàsic i executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del camp de futbol del Molí, situat a l’Avgda. del Rieral núm. 28, d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyer tècnic industrial en Rubén Egea i Gómez amb un pressupost de 240.996,63€ (Iva inclòs), que fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 de juny de 2021, ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2021

Plazo de exposición: 2 mesos a partir de la publicació del darrer edicte

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 27/10/2021
DOGC: 02/11/2021

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2022
28/10/2021 10:38 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Des de 29 d'octubre fins el 15 de desembre de 2021

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 25 d’octubre de 2021, ha aprovat provisionalment modificacions a determinades Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022.

L'expedient se sotmet al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies, amb publicació de l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província, tauler municipal d’anuncis, i a un diari de major difusió de la província de Girona.

L'annex amb les modificacions de les Ordenances Fiscals (pàgines 1 a 120) i les esmenes aprovades pel Ple de 25-10-2021 (a partir de la pàgina 121) es poden consultar clicant aquest enllaç:

https://tramits.lloret.org/OAC/downloadR/3e0c17e8-5676-4300-a709-04fe0d233fc9

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros