Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

329 anuncis
APROVACIÓ DE LES BASES DELS PREMIS VILA DE LLORET
20/02/2024 12:17 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Presentació de treballs fins al 14 de març.

Termini d'exposició: Fins el 14 de març

Documents associats:
Aprovació inicial de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
13/02/2024 14:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 14 de febrer fins el 26 de març de 2024, ambdós inclosos.

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR . L’acord d’aprovació de l’Ordenança i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar,
13/02/2024 13:32 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 9 de febrer fins el 21 de març de 2024, ambdós inclosos

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LLORET DE MAR. L’acord d’aprovació de la modificació de l’Ordenança i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Edicte de Suspensió d’atorgament de llicències en diversos àmbits de Lloret de Mar
30/01/2024 11:22 - Registre de publicació

Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències d’obres de nova construcció, ampliació i parcel·lació en els àmbits urbanístics del PAU 15 La Montgoda, PAU 18 Serra Brava Sud, PAU 21 Lloret Blau i PAU 22 La Riviera del terme municipal de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: 1 any (del 31/01/2024 al 30/01/2025)

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 31/01/2024
Diari de Girona: 07/02/2024

APROVACIÓ BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA I EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ CARME RAMIREZ I BURGADA
09/02/2024 14:57 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

 Bases i sol·licituds de la I Edició del premi 8 de març Carme Ramirez i Brugada

Aprovació preus públics Teatre primer semestre 2024
06/02/2024 10:32 - Registre de publicació

Aprovació dels preus públics per les entrades de teatre, descomptes i abonaments per la temporada de gener a juny de 2024,establerts al punt 2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES, de la Ordenança Fiscal 27 de Regulació general de Preus Públics Municipals, amb caràcter de preu màxim.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Aprovació provisional modificació article 9 de l’Ord. fiscal nº 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la correcció de l’error material a l’Ord. fiscal núm. 14, taxa tinença d’animals de companyia.
02/02/2024 09:42 - Registre de publicació

El Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l’article 9 de l’Ordenança fiscal nº 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2024 i la correcció de l’error material a l’ordenança fiscal núm. 14, taxa tinença d’animals de companyia.

Termini d'exposició: Des del 5 de febrer al 15 de març de 2024

Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a legalització d'obres per a la connexió de fibra òptica
01/02/2024 11:07 - Registre de publicació

Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a legalització d'obres per a la connexió de fibra òptica"

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Bases reguladores de concessió d'ajuts econòmics per fer front a les despeses de transport dels estudiants de Lloret de Mar que realitzin estudis post obligatoris per al curs 2023-2024.
29/01/2024 08:52 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de 19/01/2024, va prendre l’acord d’aprovar les BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS POST OBLIGATORIS PER AL CURS 2023/24. Es fan publiques per a general coneixement de les persones interessades

Termini d'exposició: No hi ha termini d'al.legacions.

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obra pública ordinària
17/01/2024 12:47 - Registre de publicació

Projecte bàsic i executiu per el condicionament i tancament del perímetre dels terrenys destinats a equipament escolar situats en el sector Sant Quirze de Lloret de Mar

Termini d'exposició: -

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 25/01/2024
DOGC: 26/01/2024

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques